Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zaprasza na XVI Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Rewolucje we współczesnej nauce. Seminarium odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Kazimierzu Dolnym (Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza, Ul. Nadwiślańska 9).

 

Program

18 października (sobota)

  • 12:00 Prof. dr hab. Ludwik Kostro (Uniwersytet Gdański) - Czy odkrycie układów planetarnych poza Układem Słonecznym przyczyni się do nowej rewolucji światopoglądowej?
  • 13:00 Prof. dr hab. Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski) - Ciągłość/nieciągłość rozwoju wiedzy naukowej. Geneza i natura sporu
  • 14:00 Ks. dr Dariusz Kucharski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Daniel Sennert o materii – przykład ewolucji w nauce?
    • 15:00 przerwa obiadowa
  • 16:00 Ks. dr Stefan Radziszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Ewo, rewo i Ja, czyli o czterech wcieleniach Zygmunta Gila
  • 17:00 Prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL) - Zasada pełności bytu a rewolucje w naukach przyrodniczych

19 października (niedziela)

  • 9:30 Sesja studencka i doktorancka

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 11:30 - Andrzej Zykubek