Zapraszamy do lektury. W zeszycie:

 

Studia gramatyczno-leksykalne

Anna Bondaruk, Two Typologies of AP predicates in Polish – a comparison

Anna Czapla, Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej

Anna Dąbrowska, Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with Proper names

Anna Kaczmarek, Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych

Krzysztof Tomasz Witczak, Konsekwencje zaniku liczby podwójnej w języku łacińskim. Głos w sprawie dualnej genezy piątej deklinacji łacińskiej

Zuzanna Wośko, Leksyka anatomiczna w przezwiskach dwuczłonowych zachowanych w nazwiskach z końca XX wieku

 

Studia pragmalingwistyczne

Renata Bizor, Akt znania – dawny gatunek urzędowy jako świadectwo porządku prawnego

Agata Brajerska-Mazur, Manipulizm a wpływ czytelników na polskie tłumaczenie Harry’ego Pottera

Władysława Książek-Bryłowa, O dyskursie reklamowym samochodów

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Co razi studentów polonistyki w językowych zachowaniach grzecznościowych Polaków?

Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Jakim językiem mówią głusi? – język migowy i polszczyzna w wypowiedziach głuchych

Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Boże Narodzenie na sprzedaż? O desakralizacji języka religijnego w reklamie

Maria Wojtak, Modlitewnik jako lekarstwo. Analiza genologiczna

 

Wokół tekstów

Beata Kuryłowicz, Wartości i antywartości w osiemnastowiecznych przysłowiach

Małgorzata Miławska, Język nadwrażliwców– o „Jańciu Wodniku” Jana Jakuba Kolskiego

Urszula Sokólska, Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku

 

Recenzje

Zygmunt Gałecki, Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Lublin 2014, ss. [Katarzyna Mroczyńska]

Anna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013, ss. 358 [Małgorzata Nowak]

Sylvia A. Liseling Nilsson, Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów, Stockholm 2012, ss. 330 [Agata Brajerska-Mazur]

Monika Zaśko-Zielińska, Listy pożegnalne. W poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wrocław 2013, ss. 283 [Karolina Szafranek]

 

Sprawozdania

Ірина Біскуƃ, “Verbum Domini” – перший україно-польський проект із дослідження релігійного дискурсу

 

Wspomnienia

Profesor Marian Kucała

Beata Kułak, Profesor Marian Kucała – Mistrz i nauczyciel

Zenon Leszczyński, Uwagi co do okoliczności zaproszenia docenta Mariana Kucały na KUL w 1974 roku

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 10:13 - Małgorzata Nowak-Barcińska