Informacja dla autorów

 

 

"Roczniki Humanistyczne" - Zeszyt 1: Literatura Polska

 

 

zeszyt_1.jpg

 

RADA NAUKOWA: Włodzimierz Bolecki, Andrea Ceccherelli, Rolf Fieguth, Michael J. Mikoś, Stefan Sawicki

 

KOMITET REDAKCYJNY: Roman Doktór, Józef Fert, Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (REDAKTOR NACZELNA), Jakub Malik, Paweł Panas (SEKRETARZ), Paweł Próchniak, Dariusz Seweryn, Dariusz Skórczewski, Andrzej Tyszczyk

Adres Redakcji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Wydawcy: Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Roczniki Humanistyczne są pismem punktowanym (15 p. za publikację naukową), umieszczonym w Liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w wykazie z r. 2015 lista B).

 

 

 

Aktualne informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie https://tnkul.pl/roczniki-humanistyczne359 (wersja polska) i https://tnkul.pl/annalsofarts (wersja angielska). 

 

 

 

Spis treści numerów archiwalnych

 

 

Tom LIX (Rok 2011) Konwencja - Interpretacja - Znaczenie

Tom LVIII (Rok 2010) Strony teatru

Tom LVII (Rok 2009) Prawda w literaturze

Tom LVI (Rok 2008) Miscellanea staropolskie

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 13:32 - Małgorzata Nowak-Barcińska