ROCZNIKI HUMANISTYCZNE

Zeszyt 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka

 


ISSN 0035-7707

 

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Krzysztof BOGACKI, Urszula DĄMBSKA-PROKOP, Christine DURIEUX, Rev. Augustyn ECKMANN, Teresa GIERMAK-ZIELIŃSKA, Michèle GOYENS, Stanisław GÓŹDŹ-ROSZKOWSKI, Georges KLEIBER, Andrzej MARYNIARCZYK SDB, Krzysztof NARECKI, Rev. Mirosław SITARZ, Teresa TOMASZKIEWICZ, Grażyna VETULANI, Krystyna WASZAKOWA, Stanisław WIDŁAK, Maria WOJTAK, Rev. Mirosław WRÓBEL, Andrzej ZAJĄC OFMConv

 

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: 

Dorota Śliwa (REDAKTOR NACZELNY), Marzena Dyjakowska (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO), Cecylia Galilej (SEKRETARZ), Christine Durieux, Máté Kovács, Renata Krupa (CZŁONKOWIE)

 

Adres Redakcji/Editorial Office Address:

Redakcja Roczników Humanistycznych

Zeszyt 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Witryna internetowa czasopisma:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 20:51 - Edyta Kociubińska