Agnieszka Łukasik-Turecka (redaktor tomu),„Roczniki Nauk Społecznych” T.7 (43)/2015 nr 3 zatytułowany „Political Communications During the Election Period. Polish Election Campaigns in 2014", TN KUL, Lublin 2015.

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016, godz. 07:19 - Barbara Lendzion-Tokarska