"Roczniki Pedagogiczne"
  na stronie 

 Open Journal System

[link]

 

 

 

 

 

 

 

 „ROCZNIKI PEDAGOGICZNE”. Kwartalnik

  1. Czasopismo pod tym tytułem od 2012 r. wydawane przez Instytut Pedagogiki KUL JP II.
  2. Skład Redakcji:

 

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO

Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief: ks. Marian Nowak

Zastępca Redaktora/Deputy Editor-in-Chief: ks. Andrzej Łuczyński

 

Redaktor Naukowy Zeszytu 1: Lucyna Dziaczkowska, Alina Rynio (filozofia wychowania, teoria i historia wychowania i opieki, pedagogika ogólna i chrześcijańska, biografistyka pedagogiczna)

Sekretarz zeszytu: Małgorzata Łobacz, Iwona Szewczak

Redaktor Naukowy Zeszytu 2: Krystyna Chałas, ks. Adam Maj (pedagogika szkolna, dydaktyka, edukacja szkolna, aksjologia pedagogiczna).

Sekretarz zeszytu: Marta Buk-Cegiełka

Redaktor Naukowy Zeszytu 3: Dorota Kornas-Biela (psychopedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna)

Sekretarz zeszytu: Agnieszka Linca-Ćwikła

Redaktor Naukowy Zeszytu 4: Danuta Opozda, ks. Andrzej Łuczyński (pedagogika rodziny, pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza).

Sekretarz zeszytu: Magdalena Parzyszek

Uwaga: Redaktorzy naukowi – każdego zeszytu, dobierają sobie Sekretarzy

 

Redaktorzy językowi: Barbara Borowska, Elżbieta Stoch

Redaktorzy historyczni: Marian Surdacki, Wiesław Partyka

Redaktorzy statystyczni: ks. Marek Jeziorański, Ryszard Skrzyniarz

 

  1. Przyjęte ramy czasowe wydawania zeszytów:

By zeszyt ukazał się w kwartale jemu właściwym, powinien zostać złożony z odpowiednim wyprzedzeniem – powinny być oddane wszystkie artykuły już zrecenzowane i z uwzględnionymi uwagami recenzentów oraz przyjęte przez Komitet Redakcyjny i wyrażone w formie protokołu:

Zeszyt 1 /I-szy kwartał/ najpóźniej do końca października roku poprzedzającego

Zeszyt 2 /II-gi kwartał/ najpóźniej do końca stycznia

Zeszyt 3 /III-ci kwartał/ najpóźniej do końca kwietnia

Zeszyt 4 /IV-ty kwartał/ najpóźniej do końca lipca

W kolejnych zeszytach każdego roku czasopismo oferuje artykuły w zakresie czterech obszarów badań pedagogicznych odpowiednio właściwych czterem zeszytom poświęconym kolejno: 1/ teorii oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej; 2/ edukacji i pedagogice szkolnej oraz dydaktyce; 3/ pedagogice specjalnej, pedagogice resocjalizacyjnej i prewencyjnej oraz psychopedagogice; 4/ pedagogice opiekuńczej, pedagogice rodziny i pedagogice społecznej.

Nad całością kształtu i treści czasopisma czuwa Komitet Redakcyjny. Dla koordynacji współpracy uchwala się wskazania dla Redaktorów naukowych poszczególnych zeszytów:

a/ wskazane ujednolicenie pod względem części struktury zeszytów:

  1. Artykuły /oryginalne o charakterze koncepcyjnym i empirycznym/
  2. Krótkie komunikaty, sprawozdania

III. Recenzje

  1. Polemiki z odpowiedziami na zapytania pod adresem redakcji lub zapytania pod adresem autorów artykułów.

 

b/ kolejność układu artykułów pod względem merytorycznym w każdym numerze:

         - od poziomu teoretycznego – filozoficzno-teologicznego i pedagogicznej teorii,

- przez teoretyczno-praktyczny,

- aż do implikacji praktycznych – praktyka wychowania i wdrożenia.

 

c/ każdy artykuł powinien być wyposażony w: słowa kluczowe (polska i angielska wersja), streszczenie (polska i angielska wersja)

  1. Spis treści: wersja polska i angielska
  1. Słowo od redakcji: wprowadzające w każdy zeszyt w języku polskim i angielskim.

Słowa ogólne od Komitetu Redakcyjnego i od redaktora naukowego tomu scalone jako jedno z podpisem: Redakcja lub Od redakcji.

  1. W każdym zeszycie pożądana jest troska o artykuły z innych ośrodków, a także teksty autorów zagranicznych.

 

Do pobrania:

 

Download:
Dla Autorów: For Authors:
Dla Recenzentów: For Reviewers:

 

 

 

WCZEŚNIEJ DO 2012

Roczniki Nauk Społecznych, z. 2: Pedagogika 

( Annals of Social Sciences )

 

KOMITET REDAKCYJNY: Piotr Paweł Gach, Roman Jusiak OFM (SEKRETARZ), Kazimiera Krakowiak, Alina Rynio (REDAKTOR NACZELNY)

 

RADA NAUKOWA: Mariette Hellemans, Irena Lokšová, Marian Nowak (PRZEWODNICZĄCY), Luciano Pazzalia, Michel Soétord, Marian Surdacki, Antonia Tisovičová, ks. Edward Walewander

 

Czasopismo ukazuje się od 1973 roku

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019, godz. 14:41 - Marek Jeziorański