Spis treści zeszytu:

Artykuły:

  • Lucyna Dziaczkowska, Czyn jako zasada organizująca rozumienie kategorii podmiotu i podmiotowości w pedagogice. (33639 zn.)
  • Jarosław Horowski, Nadzieja jako sprawność woli. O budzeniu i wychowaniu nadziei. (38842 zn.)
  • Małgorzata Wałejko, O dynamice miłości i jej prawdziwości. Studium antropologiczno-etyczne (60910 zn.)
  • Anna Szudra-Barszcz, Twórczość, czyli poza granicami niepełnosprawności. Z badań nad etycznymi aspektami arteterapii. (60880 zn.)
  • Bożena Matyjas, Wartości preferowane przez młodzież gimnazjalną. Raport z badań. (46485 zn.)
  • Agnieszka Regulska, Działalność uniwersytetów trzeciego wieku w aspekcie aktywizacji  seniorów. (42043 zn.)


Recenzje:

  • Alicja Janiak: Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy, red. K. Stępień, Lublin 2010. (5163 zn.)
  • Magdalena Parzyszek: Beata Marta Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin, Wydawnictwo KUL 2010, ss. 536. (4516 zn.)
  • Tereza Andruszczyszyna: ks. Józef Stala, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie.(Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań.), Wydawnictwo Polihymnia, Tarnów 2010. (4154 zn.)
  • Małgorzata Kowalik: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, pod red. Katarzyny Braun, Małgorzaty Łobacz, Aliny Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 540. (15355 zn.)


Sprawozdania:
Anna Lendzion, Sprawozdanie z Konferencji „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju”, 4-6 kwietnia 2011 r. (54807 zn.)

suma znaków + 10% = 403473

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2012, godz. 15:32 - Tomasz Petkowicz