2_2006_400

Roczniki Psychologiczne

Annals of Psychology

Roczniki Psychologiczne są recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym jako kwartalnik.

 

Zapraszamy na nową stronę internetową Roczników Psychologicznych

 

ISSN:1507-7888

e-ISSN: 2451-4306

 

 

Artykuły dostępne są zgodnie z licencją Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)


Aktualności

 

Oświadczenie redakcji naukowej Roczników Psychologicznych w sprawie nowego wykazu czasopism punktowanych

 

15 lutego 2021 r

 

Jako redakcja naukowa Roczników Psychologicznych / Annals of Psychology jesteśmy zaskoczeni niespodziewaną zmianą punktacji naszego czasopisma zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki opublikowanym w dniu 9 lutego 2021 r. Oświadczamy, że o planowanej zmianie, punktacji i jej kryteriach nie byliśmy wcześniej poinformowani.

Zdecydowanie opowiadamy się za transparentnością kryteriów oceny czasopism naukowych i ich punktacji, mając przekonanie, że właściwym organem wnioskującym do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę punktacji czasopism jest Komisja Ewaluacji Nauki, tak z powodu kompetencji jak i ponadśrodowiskowego charakteru.


 

Zmiana na stanowisku Redaktora Naczelnego

Mariola Łaguna pełniąca dotychczas funkcję Redaktora Naczelnego przekazuje te obowiązki Wacławowi Bąkowi, dotychczasowemu Redaktorowi tematycznemu.

 


 

Jubileusz!

Świętujemy jubileusz 20-lecia ukazywania się „Roczników Psychologicznych/Annals of Psychology” oraz 60-lecia ukazania się pierwszego numeru czasopisma (w latach 1957-1997 pod nazwą „Roczniki Filozoficzne” zeszyt 4 „Psychologia”). Zapraszamy do świętowania z nami.

Spotkanie jubileuszowe odbyło się podczas Kongresu PTP w Gdańsku 23 września 2017, godz. 11-13, w ramach dyskusji panelowej "Przyszłość czasopism psychologicznych wydawanych w Polsce". Kolejne uroczyste spotkanie odbyło się w Instytucie Psychologii KUL 8 stycznia 2018.

 


Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami Redaktorów polskich czasopism psychologicznych, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy w tekście składanym do publikacji przywołane zostały ważne dla analizowanych zagadnień artykuły polskie, publikowane zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Artykuły opublikowane w Rocznikach Psychologicznych można przeszukiwać za pomocą słów kluczowych poprzez wyszukiwarkę dostępną na naszej stronie: Szukaj.

Październik 2013


 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2021, godz. 11:24 - Wacław Bąk