RWNPE-winieta2

Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

Annals of the Faculty of the Legal and Economic Sciences of the John Paul II Catholic University of Lublin

ISSN 1896-6365

 

Zeszyt 1: Prawo

Zeszyt 2: Ekonomia

 


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 14:02 - Stanisław Sarek