Instytut Filologii Polskiej w roku akademickim 2010/2011

prowadzi studia w formie:


studiów stacjonarnych licencjackich (I stopnia; studia trzyletnie)

studiów stacjonarnych magisterskich (II stopnia; studia dwuletnie) 

studiów stacjonarnych magisterskich (jednolitych; studia pięcioletnie wygaszane)

studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (czteroletnie)

studiów doktoranckich niestacjonarnych (czteroletnie)

studiów podyplomowych

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2010, godz. 12:07 - Paweł Jarosz