Działalność ASPP w roku akademickim 2013/2014 – semestr zimowy:
 

10.10.2013   Spotkanie organizacyjne z członkami sekcji z poprzedniego roku (wybór zarządu Sekcji) oraz spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne dla nowych członków sekcji
     
24.10.2013  

Szkolenie wewnętrzne:

 • prawa i obowiązki dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • zawartość apteczki
 • główne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • schemat podstawowego podtrzymania życia
 • ogólne postępowanie na miejscu zdarzenia
 • ocena stanu poszkodowanego – zasada ABC
 • wzywanie pomocy
     

07.11.2013

 

Szkolenie wewnętrzne: BLS

     
 21.11.2013   Szkolenie wewnętrzne: AED
     
 05.12.2013   Szkolenie wewnętrzne – Powtórzenie umiejętności teoretycznych i praktycznych
     
 17.12.2013   Opłatek akademicki – zabezpieczenie medyczne imprezy
     
 16.01.2014   Szkolenie wewnętrzne:

1. powtórzenie wiadomości – quiz + ćwiczenia utrwalające

2. urazy:

 • głowy i kręgosłupa
 • klatki piersiowej
 • brzucha
 • kończyn
 • amputacje i zmiażdżenia
 • oparzenia i odmrożenia

 

 Działalność ASPP w roku akademickim 2013/2014 – semestr letni:

  

20.02.2014   Spotkanie organizacyjne + integracja
     
06.03.2014  

Utrwalenie umiejętności – przygotowanie do zabezpieczenia medycznego koncertów plenerowych w ramach Kulturaliów

     

20.03.2014

 

Utrwalenie umiejętności – przygotowanie do zabezpieczenia medycznego koncertów plenerowych w ramach Kulturaliów

     
05-11.05.2014  

Organizacja Kulturaliów – zabezpieczenie medyczne koncertów plenerowych

Więcej [+]

     
08.05.2014   Szkolenie wewnętrzne – symulacje – utrwalenie umiejętności
     
22.05.2014   Szkolenie wewnętrzne – symulacje
     
05.06.2014  

Spotkanie organizacyjne – sprawdzenie umiejętności nabytych w ciągu roku oraz podsumowanie działalności sekcji w roku akademickim 2013/2014

     
 23-25.09.2014   X Lubelski Festiwal Nauki – projekty studenckie
 • 23.09.2014 – Podstawy udzielania pierwszej pomocy (nauczyciele)
 • 24.09.2014 – Jak udzielić pierwszej pomocy? (gimnazjum)
 • 25.09.2014 – Pierwsza pomoc przedmedyczna (ponadgimnazjalne)

 

Autor: Dominika Ziółkowska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 10:06 - Dominika Zarosińska