ROK I SEMESTR I

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Logika (wykład) E/1 15/1 Ks. dr Robert Kublikowski
2 Prahistoria ziem polskich (wykład) E/3 15/1 dr Katarzyna Pisarek
3 Historia starożytna (wykład) E/4 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
Konwersatoria obowiązkowe
1 Vademecum badań historycznych (konwersatorium) Z/2 30/2 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
2 Prahistoria ziem polskich (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Katarzyna Pisarek
3 Historia starożytna (konwersatorium) Z/3 30/2 dr hab. Maciej Münnich
Ćwiczenia obowiązkowe
1 Język łaciński (ćwiczenia) Z/1 30/2 Brak obsady
2 Logika (ćwiczenia) Z/1 15/1 Brak obsady
Projekty badawcze
Kultura świata starożytnego
1 Starożytne i średniowieczne horyzonty geograficzne i kartograficzne (wykład) Z/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
2 Religie wschodu starożytnego (warsztaty) Z/2 30/2 dr hab. Maciej Münnich
3 Kultura starożytnego Orientu (proseminarium) Z/2 30/2 dr hab. Maciej Münnich
4 Kultura starożytności klasycznej i Bizancjum (proseminarium) Z/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Historia ustroju Polski (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Siwicki
2 Rozwój form kancelaryjnych (wykład) Zbo/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3 Rozwój form kancelaryjnych w Polsce przedrozbiorowej z elementami ich opracowania (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr Piotr Siwicki
Specjalizacja nauczycielska
1 Dydaktyka ogólna (wykład) Zbo/2 30/2 dr hab. Alicja Puszka
2 Etyka zawodowa nauczyciela (wykład) Z/2 30/2 dr hab. Alicja Puszka


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu


 

ROK I SEMESTR II

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Historia średniowieczna Polski (wykład) E/4 30/2 dr hab. Jan Ptak
2 Historia średniowieczna powszechna (wykład) E/4 30/2 dr hab. Leszek Wojciechowski
Konwersatoria obowiązkowe
1 Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium) Z/3 30/2 dr hab. Leszek Wojciechowski
2 Historia średniowieczna Polski (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Andrzej Niewiński
3 Vademecum badań historycznych (konwersatorium) Z/2 30/2 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1 Język łaciński (ćwiczenia) Z/1 30/2 Brak obsady
Projekty badawcze
U źródeł potęgi państwa polskiego. Monarchia ostatnich Piastów
1 Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład) Z/2 30/2 dr Piotr Plisiecki
2 Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty) Z/2 30/2 dr Andrzej Niewiński
3 Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr Piotr Plisiecki
4 Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr Andrzej Niewiński
Specjalizacja: Archwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Rozwój form kancelaryjnych w XIX i XX w. z elementami metodyki ich opracowania (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr Piotr Siwicki
2 Historia ustroju i kancelarii w Polsce (egzamin) E/2 0 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1 Pedagogika ogólna (wykład) E/2 30/2 dr Piotr Magier
2 Psychologia ogólna (wykład) E/2 30/2 Brak obsady
Egzaminy
1 Język łaciński (egzamin) E/1 0 Brak obsady


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, godz. 12:43 - Marcin Baranowski