ROK III SEMESTR V

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Etyka (wykład) E/2 30/2 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2 Historia Polski XX wieku (wykład) E/4 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
3 Historia powszechna XX wieku (wykład) E/4 30/2 dr hab. Rafał Wnuk
Konwersatoria obowiązkowe
1 Historia Polski XX wieku (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Ewa Rzeczkowska
2 Historia powszechna XX wieku (konwersatorium) Z/3 30/2 dr hab. Sabina Bober
3 Podstawy regionalistyki (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Katarzyna Pisarek
Seminaria
1 Historia nowożytna (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
2 Historia starożytna (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
3 Historia średniowieczna (seminarium) Zbo/2 30/2 dr Piotr Plisiecki
4 Historia XIX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
5 Historia XX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jarosław Rabiński
Projekty badawcze
Ideologie i systemy polityczne w XX wieku
1 Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład) Z/2 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
2 Materiały do badań nad systemami politycznymi w XX wieku (warsztaty) Z/2 30/2 dr hab. Jarosław Rabiński
3 Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Sabina Bober
4 Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr Ewa Rzeczkowska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Edytorstwo żródeł archiwalnych (ćwiczenia) Z/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1 Praktyka ciągła (praktyki) Z/3 15 Brak obsady


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 


 

ROK III SEMESTR VI

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1 Podstawy regionalistyki (konwersatorium) Z/3 30/2 dr Katarzyna Pisarek
Seminaria
1 Historia nowożytna (seminarium) Z/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
2 Historia starożytna (seminarium) Z/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
3 Historia średniowieczna (seminarium) Z/2 30/2 dr Piotr Plisiecki
4 Historia XIX wieku (seminarium) Z/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
5 Historia XX wieku (seminarium) Z/2 30/2 dr hab. Jarosław Rabiński
6 Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa) Zbo/10 0 Brak obsady
Projekty badawcze
Zastosowanie nauk pomocniczych historii w warsztacie historyka
1 Nauki pomocnicze historii - metody wspierajace historię czy odrębna dziedzina nauki (wykład) Z/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
2 Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
3 Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Panfil
4 Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
5 Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Panfil
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1 Praktyka archiwalna I stopnia (praktyki) Zbo/2 120 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1 Praktyka ciągła (praktyki) Z/2 15 Brak obsady
Objazd naukowy
1 Historia regionalna - objazd (zajęcia terenowe) Zbo/7 4 Brak obsady


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, godz. 12:25 - Marcin Baranowski