Szanowni Państwo,

Spotkanie zaliczeniowe z konwersatorium: Rola prawa w kulturze średniowiecznej odbędzie się dn. 25.04.2012 r. (środa) o godz. 8.00, w sali C-613.

 

 

 

1. Pojęcie prawa, jego istota i początki.

2. Źródła prawa. Źródła tworzenia i poznania prawa.

3. Prawo a moralność.

4. Prawo w pierwotnych kulturach starożytnych.

5. Prawo rzymskie. Szkoła glosatorów i komentatorów.

6. Prawo kanoniczne. Dekret Gracjana. Dekretyści i dekretaliści.

7. Wpływ prawa średniowiecznego na kształt i rozwój ówczesnej nauki.

8. Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność.

9. Wpływ średniowiecznego prawa na styl życia i mentalność ówczesnych społeczeństw.

10. Znaczenie prawa średniowiecznego dla rozwoju średniowiecznych uniwersytetów.

11. Znaczenie prawa dla średniowiecznej polityki państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiej teorii ius gentium w sporze z Zakonem Krzyżackim.

 

 

 

 

Autor: Izabela Precz
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2012, godz. 20:01 - Izabela Leraczyk