KATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOŻYTNEJ

ZAPRASZA NA SESJĘ NAUKOWĄ PT.

Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej

KAZIMIERZ NAD WISŁĄ 27-29 CZERWCA 2011

DOM PRACY TWÓRCZEJ KUL
„RAJCHERTÓWKA”
UL. PUŁAWSKA 94

 

PONIEDZIAŁEK 27.06.11

9.00-9.15 Wprowadzenie w tematykę sesji
9.15-9.45
Ks. Andrzej Witko (Kraków), Między tradycją a innowacją. Sewilskie malarstwo 1. tercji XVII wieku
9.45-10.15
Jerzy Żmudziński (Kraków), Jak malował Tomasz Dolabella i co nowego wniósł do sztuki polskiej XVII wieku?
10.15-10.45
Jerzy Kowalczyk (Warszawa), Początek przemian w urbanistyce polskiej XVI wieku na przykładzie Głowowa

10.45-11.15 przerwa

11.15-11.45
Andrzej Betlej (Kraków), Marek Walczak (Kraków), Jacomo Baston – między tradycją a innowacją.
Uwagi na marginesie pewnego odkrycia
11.45-12.15
Piotr Gryglewski (Łódź), Innowacje i zapóźnienia. Uwagi na marginesie badań
nad architekturą polską XVI wieku
12.15- 12.45
Piotr Oszczanowski (Wrocław), Postgotyk wrocławski około 1600
12.45-13.15
Michał Sobala (Kraków), Tradycja i innowacja w polskiej architekturze rezydencjonalnej
na przykładzie rezydencji biskupów krakowskich w czasach nowożytnych

13.30-15.00 przerwa

15.00-15.30
Zbigniew Bania (Warszawa-Łódź) Rezydencja Ossolińskich w Krzyżtoporze – tradycja czy nowoczesność?
15.30- 16.00
Ks. Jan Nieciecki (Lublin), Tradycja rodu Gryfitów w programie ideowym rezydencji białostockiej
16.00-16.30
Andrzej Betlej (Kraków), Dwa oblicza Janusa, czyli o fundacjach Jabłonowskich w XVIII wieku
16.30-17.00
 Ks. Robert Mirończuk (Siedlce), Tradycja miejsca. Rezydencje biskupów łuckich w Janowie Biskupim
i Torczynie
17.00-18.00 dyskusja
 

 

WTOREK 28.06.2011

9.15-9.45
Irena Rolska (Lublin), Theatrum jakiego świat nie widział
9.45-10.15
Krzysztof Czyżewski (Kraków), Marek Walczak (Kraków), Od królewskiego mauzoleum do kaplicy świętego. Rola tradycji i innowacji w oprawie artystycznej kultu św. Jacka w krakowskim kościele Dominikanów
10.15-10.45
Łukasz Młynarski (Lublin), Krasińscy a  kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Krasnem
10.45-11.15
Krzysztof Gombin (Lublin), Źródła informacji o kościołach lubelskich w jezuickim Kalendarzu politycznym
na rok pański 1742


11.15-11.45  przerwa

11.45-12.15
Ewa Kubiak (Łódź), Kościół Jezuitów w Cusco jako model kształtujący architekturę regionu
12.15-12.45
Piotr Krasny (Kraków), Katedra w Wacowie „bazylika św. Piotra (w miniaturze) ukazująca”.
O tradycji i innowacji w naśladowaniu wzorów architektonicznych
12.45-13.15
o. Cyprian Moryc (Lublin), Świadoma archaizacja i nowatorstwo w założeniach bernardyńskich
XVII i XVIII wieku
13.15-13.45
Józef Skrabski (Kraków), Modernizacja małopolskich kościołów w okresie późnego baroku.
Między tradycja a innowacją

14.00-15.30 przerwa

15.30- 16.00
Agnieszka Bender (Warszawa), Wtórne wykorzystanie wzorzystych tkanin jedwabnych i haftowanych
w warsztatach liturgicznych w XVII-XVIII wieku
16.00-16.30
Bartosz Klusek (Lublin), W kręgu tradycji parlamentu Anglii
16.30- 17.00
Jakub Jagiełło (Warszawa), Tradycja czy twórcze przetworzenie średniowiecznych form.
Śląskie retabula ołtarzowe w latach 1590-1620
17.00-18.00 dyskusja

 

ŚRODA  29.06.11.

9.30 -10.00
Rafał Nawrocki (Lublin), Lament opatowski – rozważania o genezie i treściach ideowych
10.00-10.30
Michał Wardzyński (Warszawa), Organizacja pracy i praktyka warsztatowa w kamieniołomach krakowskich i dębnickich od 2 ćw. XVII do pocz. XVIII. Długie trwanie form późnomanierystycznych i wczesnobarokowych
10.30-11.00
Piotr Jamski ( Warszawa) Tradycja i innowacja ołtarza kraciastego katedry wileńskiej w dobie Wazów

11.00-11.30 przerwa

11.30-12.00
Michał Kurzej (Kraków), Nie tylko Fontana. Innowacje o genezie berninowskiej w twórczości krakowskich artystów cechowych na przełomie XVII i XVIII wieku
12.00-12.30
Artur Badach (Warszawa), Naśladownictwo, inspiracja, kompilacja. W poszukiwaniu genezy niektórych rzeźb z kręgu króla Stanisława Augusta

Dyskusja i podsumowanie obrad sesji

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, godz. 13:22 - Marta Zbańska