Program "Romanista idzie pracować do firmy" został stworzony z myślą o studentach filologii romańskiej przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Celem programu jest ścisłe powiązanie kształcenia uniwersyteckiego z wymogami i potrzebami dynamicznego rynku pracy w ramach zajęć dydaktycznych, szkoleń zawodowych prowadzonych przez specjalistów oraz praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. 
Program "Romanista idzie pracować do firmy" wpisuje się w pełni w założenia polityki krajowej oraz europejskiej mające na celu podnoszenie atrakcyjności zawodowej absolwentów studiów wyższych (m.in. Krajowy i Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia, Rozwijanie kompetencji kluczowych, Uczenie się przez całe życie). 
 
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015, godz. 14:55 - Edyta Kociubińska