Czy wyrażenie "rozbłysnął na gwiazdę" jest poprawne?

 

Jak podają źródła normatywne, jedynymi poprawnymi kolokacjami nazywającymi osiągnięcie przez kogoś sukcesu są sformulowania:  "być (stać się, zostać) gwiazdą" lub "wyrosnąć na gwiazdę".

Jeśli chodzi o czasownik rozbłysnąć, to zarówno w użyciu dosłownym, jak i metaforycznym nieprawidłowe jest jego odniesienie do osoby - tylko coś może rozbłysnąć, np.

Oczy mu rozbłysnęły radością.

Ulica rozbłysnęła światłami pierwszych latarń.

Na scenie teatralnej rozbłysnął w pełni humor komedii Moliera.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 19:16 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn