2 października 2017 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018.

 

O godz. 11.00 w Międzywydziałowej Bibliotece Nauk Matematyczno-Przyrodniczych rozpocznie się wystawa: Przestrzenie ducha - refleksje filozofującego matematyka. Zaproszenie na wystawę skierowane jest szczególnie do studentów I roku studiów.

 

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału,

według następującego harmonogramu:

 

Architektura Krajobrazu (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Gospodarka Przestrzenna (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Informatyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 21

Informatyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Matematyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dziekan Wydziału ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL ogłasza w dniu

2 października 2017 r.  godziny dziekańskie dla wszystkich

Studentów studiów I i II stopnia WMIiAK do godziny 13.20. 

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

 

Informatyka I stopnia - w załączeniu

Informatyka - gr. w j. angielskim - w załączeniu

Architektura krajobrazu - w załączeniu

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 15:53 - Anna Położyńska