1 października 2019 r. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.  

Następnie odbędą się spotkania studentów I lat studiów I stopnia z Władzami Wydziału,

według następującego harmonogramu:

 

Architektura Krajobrazu (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 505

Informatyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 21

Matematyka (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Informatyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

Matematyka - gr. w j. angielskim (I stopnia), godz. 11.40, ul. Konstantynów 1 H, s. 22

 

Od 1 do 4 października dla studentów I roku studiów I stopnia zaplanowany został Tydzień adaptacyjny. W tym czasie dla studentów I roku studiów I stopnia nie ma zajęć dydaktycznych. 1 października dla studentów I roku odbędą się spotkania informacyjne z władzami wydziałów i opiekunami lat, zostaną wręczone Regulaminy studiów. W kolejnych dniach zaplanowano zajęcia obowiązkowe z Praw i obowiązków studenta, BHP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Swoją ofertę zaprezentują także organizacje studenckie i Biuro Karier.

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

 

Informatyka I stopnia - w załączeniu

Architektura krajobrazu I stopnia - w załączeniu

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019, godz. 13:59 - Anna Położyńska