1 października br. o godz. 9.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021, która będzie transmitowana również online. 

 

Następnie (już od 1 października) będą realizowane zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć.

 

Spotkania Studentów I lat studiów z Przedstawicielami Wydziału i Opiekunami lat, w czasie których nastąpi złożenie przez Studentów ślubowania, odbędą się na poszczególnych kierunkach studiów w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe według następującego harmonogramu:

 • Architektura krajobrazu I stopnia: w dniu 1 października o godz. 12:30 s. WMP-118 (ul. Konstantynów 1H)
 • Biotechnologia I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. B-008 nazwiska od B do P, o godz. 11.00 s. B-008 nazwiska od R do Ż (ul. Konstantynów 1I)
 • Biotechnologia I stopnia - grupa w języku angielskim: w dniu 1 października o godz. 11.00 s. B-008 (ul. Konstantynów 1I)
 • Informatyka I stopnia: w dniu 1 października o godz. 10.00 s. WMP-118 - gr. 2, o godz. 10.00 s. WMP-21 - gr. 4, o godz. 10:50 s. WMP-117 - gr. 3, o godz. 11:40 s. WMP-604 - gr. 1, (ul. Konstantynów 1H)
 • Informatyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 2 października o godz. 13.20
 • Matematyka I stopnia - grupa w języku angielskim: spotkanie online w dniu 1 października o godz. 10.50
 • Pielęgniarstwo I stopnia: w dniu 1 października godz. 12.00 s. B-008 nazwiska od A do Ł, o godz. 13.00 s. B-008 nazwiska od M do Ż (ul. Konstantynów 1I)

 

Podział studentów I roku na grupy zamieszczono poniżej:

Architektura krajobrazu I rok I stopnia

Biotechnologia I rok I stopnia

Informatyka I rok I stopnia

Pielęgniarstwo I sem. I rok I stopnia

 

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie uczelni proszę stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych na: https://www.kul.pl/jak-zapobiegac-covid-19-zasady-bezpieczenstwa-na-kul,art_91676.html w przypadku narażenia lub ryzyka zarażania proszę nie brać udziału w spotkaniu tylko skontaktować się z Sekretariatem Wydziału. W trosce o zdrowie i wzajemne bezpieczeństwo bardzo prosimy o zasłanianie nosa i ust oraz o posiadanie własnego długopisu a także o zachowanie bezpiecznego dystansu.

 

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku odbędą się online w formie prezentacji i testów zaliczających. Szkolenia będą dostępne dla studentów do końca października. W tym roku nie będzie zatem dni wolnych od zajęć obligatoryjnych, które w poprzednich latach były przeznaczone na tydzień adaptacyjny. 

 

Osoby przyjęte na I rok studiów prosimy o wykonanie następujących czynności:

 1. Przy pomocy numeru albumu należy założyć konto studenta na e-kul. Nr albumu widnieje na koncie rekrutacyjnym kandydata, na stronie e-rekrut (proszę nie mylić strony e-rekrut z e-kul, są to bowiem dwa odrębne systemy)
 2. Należy uiścić opłatę za legitymację studencką – opłata w kwocie 22 zł - naniesiona na indywidualnym koncie studenta na e-kul, w zakładce “płatności”
 3. Szczegółowy rozkład zajęć jest widoczny na platformie e-kul (WEBS4A-Rozkład zajęć). Proszę zapoznać się również z podziałem na grupy, zamieszczonym w niniejszej aktualności.
 4. Po złożeniu ślubowania studenci zgłaszają się do sekretariatu Wydziału
  z potwierdzeniem opłaty za legitymację studencką oraz z następującymi dokumentami (jeśli wcześniej dokumenty te nie były składane):
  • oryginałem świadectwa dojrzałości (w przypadku studiów I stopnia); dyplomem ukończenia studiów (w przypadku studiów II stopnia) - dokumenty te należy okazać do wglądu
  • oryginałem formularza dla osób zakwalifikowanych na studia wraz ze zdjęciem
  • oświadczeniem o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
  • aktualnym zaświadczeniem lekarskim od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów przyjętych na biotechnologię i pielęgniarstwo.
 1. Istnieje możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia NNW, po uprzednim zgłoszeniu mailowym, telefonicznym lub osobistym (podczas odbioru legitymacji) do sekretariatu. Płatność za ubezpieczenie wynosi 45 zł. Ubezpieczenie ważne jest do 30 września 2021 r.
 2. Osoby zainteresowane uzyskaniem upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie ul. Konstantynów 1, proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie podczas odbioru legitymacji.
 3. Podział na grupy lektoratowe - link.
 4. Instrukcja do zdalnego nauczania znajduje się na stronie głównej KUL - link.
 5. Podział na grupy wychowania fizycznego zostanie zamieszczony na e-KUL w aktualnościach.
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 15:13 - Ewa Pajdowska