Promotor rozpraw doktorskich (w przygotowaniu): E. Cichowska, J. Krukowska, J. Hnidiuk, M. Peroń, M. Soszka

 

Recenzje rozpraw doktorskich:

- mgr Wojciech Kruszewski (Deus Desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza); promotor prof. J. Fert; KUL; kwiecień 2005

­- mgr Katarzyna Jarosińska („... na prowincji światła i głosu". Motywika światła w poezji Arnolda Słuckiego. Judaizm. Mistycyzm. Tradycja); promotor prof. K. Dybciak; KUL; czerwiec 2005

- mgr Lech Giemza (Nowa Fala wobec historii); promotor prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa; KUL; wrzesień 2005

- mgr Dariusz Pachocki („Stachura totalny". Pisarz wobec literackiej całości); promotor prof. F. Fert, KUL; marzec 2006

- mgr Joanna Michalczuk (Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza); promotor prof. W. Kaczmarek, KUL; czerwiec 2006

- mgr Justyna Sochańska (Współczesne dzienniki podróży. Ewolucja ich poetyki i filozofii); promotor prof. Józef Japola, KUL; luty 2009

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:26 - Jacek Hnidiuk