Rozstrzygnięcie VI Konkursu Wiedzy o Rosji (Język - Kultura - Historia - Realia).

 

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczestników powitał Pan Prodziekan do spraw studenckich dr hab. Arkadiusz Stasiak oraz Pani Dyrektor IFS dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (prof. KUL).


Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach - dla rodzimych użytkowników języka rosyjskiego, uczących się w polskich szkołach i dla Polaków uczących się języka rosyjskiego jako obcego.


Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (książki), a wszyscy uczestnicy konkursu - dyplomy. Nauczyciele przygotowujący młodzież otrzymali dyplomy uznania. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom! W sposób szczególny gratulujemy laureatom!


Jury konkursowe wyłoniło laureatów I, II i III miejsc:


Polacy, uczący się języka rosyjskiego jako obcego:

I miejsce Maciej Górka, XX LO im. św. S. Kostki w Lublinie - nauczyciel Anna Marzec


II miejsce Michał Iwaniuk, I LO im. T. Kościuszki we Włodawie – nauczyciel Anna Chorąży


III miejsce Julia Buglińska, XX LO im. św. S. Kostki w Lublinie –

nauczyciel Anna Marzec

Kinga Żukowska II LO w Lublinie –

nauczyciel Sława Piotrowska

Daniel Jarowicz XX LO im. św. S. Kostki w Lublinie –

nauczyciel Anna Janecka

 

Rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego:

I miejsce Asal Akhodajeva , VI LO im H. Kołłątaja w Lublinie –

nauczyciel Anna Marczyk

Illya Yarish – Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie –

nauczyciel Maria Rejmak-Chęć

 

II miejsce Farzona Utkirowa - VI LO im H. Kołłątaja w Lublinie –

nauczyciel Anna Marczyk

 

III miejsce Gieorgij Volkov, II LO w Lublinie –

nauczyciel Sława Piotrowska

 

Dziękujemy także studentom naszej slawistyki za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu konkursu.


Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie za rok !!!


Organizatorzy


Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, godz. 11:01 - Monika Grygiel