111212kaczmarek

prof. Wojciech Kaczmarek Prodziekan do spraw studenckich WNH

Ewangelia: Mt 18,12-14

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012, godz. 14:15 - Anna Swęda