141212kowalik

 

prof. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą
Ewangelia: Mt 11,16-19

Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 09:49 - Anna Swęda