Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 324 Studentów/tek z:

  • Wydziału Nauk Społecznych
  • Wydziału Filozofii
  • Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Nauk Humanistycznych

 

Ścieżka Rozwoju Kompetencji składa się z 4 elementów, skierowana jest do studentów 4 ostatnich semestrów studiów I oraz II stopnia. Każdy/a student/ka weźmie udział w IV formach wsparcia:

  1. Certyfikowane szkolenie
  2. Praktyczne warsztaty (2x)
  3. Zajęcia z pracodawcą 2h
  4. Wizyta studyjna 6h

Student/ka wybiera szkolenie certyfikowane oraz warsztaty wchodzące w skład jednej z czternastu ścieżek określonych poniżej, tj.:

 

Ścieżka 1 PRINCE2 Foundation Psychologia konfliktu International Team Leader
Ścieżka 2 PRINCE2 Foundation Marketing personalny, czyli jak zbudować silną markę na rynku pracy Facylitacja jako sposób pracy grupy
Ścieżka 3 Coaching  Facylitacja jako sposób pracy grupy Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą
Ścieżka 4 Coaching  HR Biznes Partner - Zarządzanie projektami HR Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami
Ścieżka 5 Change Management Foundation International Team Leader Psychologia konfliktu
Ścieżka 6 Change Management Foundation Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych Efektywne prowadzenie spotkań z elementami wystąpień publicznych 
Ścieżka 7 Change Management Foundation Komunikacja perswazyjna w biznesie Zarządzanie czasem własnym
Ścieżka 8 ScrumMaster Kurs negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie Zarządzanie czasem własnym
Ścieżka 9 ScrumMaster Marketing personalny, czyli jak zbudować silną markę na rynku pracy HR Biznes Partner - Zarządzanie projektami HR
Ścieżka 10 Management 3.0 Efektywne prowadzenie spotkań z elementami wystąpień publicznych  Kurs negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie
Ścieżka 11 Management 3.0 Komunikacja perswazyjna w biznesie Psychologia konfliktu
Ścieżka 12 Management 3.0 Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych Facylitacja jako sposób pracy grupy
Ścieżka 13 Agile PM Foundation Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych Komunikacja perswazyjna w biznesie
Ścieżka 14 Agile PM Foundation Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami Asertywność w relacjach biznesowych

 

Biuro Projektu:

Dział Projektów Akademickich

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

pok. GG-200

e-mail: zpu@kul.pl

tel. 81 445 42 82,

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2021, godz. 13:43 - Oskar Belcik