Wraz z Kajakowym Patrolem św. Franciszka w dniach 1-3 maja 2011 wyruszyliśmy patrolować polskie rzeki i jeziora!!! Naszym pierwszym wyzwaniem było jezioro Wigry oraz rzeka Czarna Hańcza, znajdujące się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas spływu kajakowego, mogliśmy podziwiać piękno suwalskiej przyrody. Spływ ten miał charakter edukacyjny, podczas którego uczestnicy mogli zaobserwować z bliska problem, jaki stanowi zanieczyszcznie wód odpadami. Podstawowym celem spływu było wyławianie odpadów z rzeki. Młodzież angażowała się w wyznaczone zadanie. Wśród wyłowionych odpadów dominowały puszki aluminiowe butelki szklane i plastikowe.

 

 

Mimo zmagania się z kapryśną pogodą uczestnicy pęłni zapału chętnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, dotyczących form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Wigierskiego PN i obszarów NATURA 2000, zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony i monitoringu ekosystemów wodnych na podstawie RDW.

 

 

 

Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej w ramach projektu przeprowadzili Karolina Będer (jezioro Wigry) oraz  Feliks Zachwieja (Czarna Hańcza) zrzeszeni w Koło Naukowym Studentów Ochrony Środowiska KUL JP II.

 

 

Galeria Kajakowy

Autor: Feliks Zachwieja
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 17:47 - Feliks Zachwieja