We wspomnienie św. Jana Pawła II – patrona KUL, jak i Polskiego Dzieła Biblijnego 22 października 2015 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurowała wykłady Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Pawła Apostoła. Patronat nad nią sprawuje Uniwersytet Otwarty KUL, działający przy WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, jak również Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej. Szkoła Biblijna działa przy ostrowieckim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które decyzją bpa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza jest jednym z miejsc uzyskania odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia na terenie diecezji. Zajęcia będą odbywały się jeden raz w miesiącu, we czwartki po Mszy św. wieczorowej, godz. 18.45 (22 X, 26 XI, 17 XII, 28 I, 25 II, 17 III, 14 IV, 19 V, 23 VI). Wykłady prowadzi ks. prof. KUL dr hab. Roman B. Sieroń, kierownik katedry pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego, jak również Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego KUL w Lublinie; przewidziane są ponadto wykłady gościnne biblistów z innych ośrodków naukowych. Tematyka zajęć obejmuje poznawanie kolejnych ksiąg Pisma Świętego, elementy antropologii i duchowości biblijnej, ABC języków biblijnych, wątki biblijne Roku Miłosierdzia.

 

Zobacz plakat: tutaj

 

Zobacz folder: tutaj

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2015, godz. 17:59 - Rafał Podleśny