Zajęcia w dniach 11-12 maja oraz 25-26 maja 2019 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozpoczęły szkolenia z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie. Dwie pierwsze grupy tworzy 24 funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej z Ukrainy.

Uczestnicy, podczas praktycznych zajęć z trenerami, które były tłumaczone na język ukraiński, zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak: inteligencja emocjonalna, dążenie do rezultatów, kontrola emocjonalna, orientacja na działania, radzenie sobie ze stresem, praca zespołowa, zarządzanie zespołem i organizacja pracy własnej.

Kolejne grupy rozpoczną zajęcia w czerwcu br.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021, godz. 08:07 - Kamil Dębiński