RYNEK PRACY DLA FINANSISTÓW

 

Kilkanaście lat temu ukończenie studiów o specjalizacji finanse czy bankowość było niemalże jednoznaczne z możliwością otrzymania intratnej posady. Później, wraz z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w kraju, a także za sprawą fuzji bankowych, liczba miejsc pracy w tej branży znacznie spadła. Jaka sytuacja jest obecnie? Przeczytaj nasz raport branżowy.

 

 

Obrazek artykułu

 

Konsulting
Sytuacja w branży
Konsulting cieszy się wśród rodzimych przedsiębiorców coraz większym zaufaniem. Wzrost gospodarczy powoduje, że firmy coraz więcej środków przeznaczają na inwestycje i potrzebują informacji, gdzie jak i w co sensownie zainwestować. Także zmieniające się przepisy podatkowe powodują, że przedsiębiorcy chętniej sięgają po doradztwo, chcąc dowiedzieć się jak przebrnąć przez skomplikowane przepisy, a także zminimalizować ryzyko podatkowe. Ważne dla przedsiębiorców są też usługi doradztwa prawnego, zwłaszcza wyspecjalizowanego w ich branży, dzięki któremu nie zagubią się w gąszczu przepisów i będą mogli prawidłowo funkcjonować, a także rozwijać swoją działalność. Do rozwoju branży konsultingowej przyczyniła się też możliwość otrzymania dotacji na usługi doradcze z funduszy unijnych.
Kandydaci
Wzrost zapotrzebowania na usługi doradcze powoduje, że firmy konsultingowe prowadzą ciągły nabór pracowników. Firmy konsultingowe chętnie zatrudniają najlepszych absolwentów, którzy doskonale znają języki obce (angielski jest obowiązkowy, ale przeważnie trzeba też znać drugi język - najlepiej jakiś mniej popularny), nie boją się bardzo odpowiedzialnej i stresującej pracy, a przede wszystkim są gotowe do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Bardzo istotne są zdolności interpersonalne i analityczne, umiejętność pracy w grupie oraz wysoka motywacja i zdolność twórczego rozwiązywania problemów. Praca konsultanta (doradcy) jest bardzo wymagająca i obok dużej wiedzy trzeba mieć do niej odpowiednie predyspozycje. Jeśli sprawy klienta tego wymagają konsultant pracuje nawet kilkanaście godzin na dobę, a dodatkowo musi liczyć się z częstymi wyjazdami służbowymi, również zagranicznymi. To praca dla ludzi, którzy lubią pracować w grupie, są kreatywni, przebojowi i mają zdolność „projektowego" myślenia. Wysokie wymagania i stres są równoważone ciekawą pracą (na pewno nie grozi rutyna), w której można się rozwijać, a także wysokimi zarobkami. Firmy konsultingowe starają się „wyławiać" najlepszych studentów, biorą udział w różnego rodzaju targach organizowanych przez uczelnie, czy uczelniane biura karier, organizując konkursy, a także specjalne programy praktyk dla studentów. Jak przekonało się już wielu obecnych pracowników, pokazanie się od dobrej strony w czasie praktyk może zaowocować propozycją stałej pracy w firmie.
Wiodący pracodawcy:
Accenture Sp. z o. o., Deloitte, Ernst & Young, Expander, KPMG, Mazars, Open Finance, McKinsey & Company, PricewarhouseCoopers, Roland Berger Strategy Consultants

Kompetencje ważne dla firm konsultingowych to:

· umiejętności analizy i syntezy

· umiejętności pracy w zespole

· chęć uczenia się

· komunikatywność

• świadomość biznesowa

 

 

Finanse i bankowość
Rynek pracy
Sytuacja na rynku pracy w Polsce ulega stałej poprawie. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2006 r. wyniosła 14,9%, podczas gdy na koniec 2005, 2004 i 2003 roku wyniosła odpowiednio: 17,6%, 19% i 20%. Zwiększa się ilość ofert pracy, szczególnie dla specjalistów. Jest to efekt dobrej koniunktury gospodarczej, którą firmy starają się jak najlepiej wykorzystać.
Korzystna sytuacja jest również w branży finanse i bankowość - wzrost gospodarczy sprzyja popytowi na usługi finansowe, chociażby takie jak kredyty czy leasing. Skutkuje to stałym wzrostem ilości ofert pracy w tej branży, zarówno w bankach, jak i firmach zajmujących się doradztwem czy pośrednictwem finansowym, w centrach usługowych, firmach ubezpieczeniowych i konsultingowych.
Bankowość detaliczna
Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej Polacy chętniej korzystają z usług bankowych. Boom na rynku nieruchomości spowodował lawinowy wzrost ilości zaciąganych kredytów. Również mali i średni przedsiębiorcy zaciągają kredyty na rozwój swoich firm. Popularne są również kredyty konsumpcyjne. W tej sytuacji banki poszukują fachowców na stanowiskach związanych z obsługą klienta (np. doradcy klientów detalicznych), analityków kredytowych czy windykatorów, a także sprzedawców usług bankowych. Ponadto poszukiwani są też specjaliści do spraw leasingu, analitycy i kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. kart kredytowych i inni.
Banki zatrudniają najchętniej osoby z doświadczeniem w sektorze bankowym, świetnie wykształcone i znające języki obce. Ważną cechą jest też umiejętność pracy w grupie, a także umiejętność przestrzegania procedur, czyli raczej nie jest to praca dla wolnych strzelców o artystycznej duszy.
Warto w czasie studiów odbywać praktyki w bankach, ponieważ osoby, które dobrze wykorzystają ten czas i pokażą się z najlepszej strony, chętnie są zatrudniane w banku. Praktyki i staże mają różną formę i trwają od kilku tygodni do nawet 3 lat, większość z nich jest bezpłatna. Praktyki studenckie oferują m.in.: BGŻ S.A., BPH S.A., ING Bank Śląski S.A., Fortis Bank Polska S.A., PEKAO S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Bank Millenium S.A.
Bankowość inwestycyjna
Bankowość inwestycyjna to działalność zupełnie odmienna niż bankowość komercyjna. Oferta banków inwestycyjnych skierowana jest w głównej mierze do dużych korporacji. Banki te zajmują się dużymi transakcjami na rynkach kapitałowych, takimi jak np. fuzje i przejęcia, zarządzanie funduszami, doradztwo restrukturyzacyjne, emisja i obrót papierami wartościowymi itp..
Praca w bankowości inwestycyjnej to wyzwanie dla najlepszych, wiąże się ona z wyższymi zarobkami, ale też z większą odpowiedzialnością i stresem. Do pracy w bankowości inwestycyjnej poszukuje się osób z dużą wiedzą (najlepiej popartą doświadczeniem), doskonałą znajomością języka angielskiego, odpornych na stres, odpowiedzialnych, ze zdolnościami analitycznymi, potrafiących nawiązywać dobre relacje z klientami. Niezbędna jest znajomość rynku kapitałowego i produktów finansowych. Wiele stanowisk wymaga dodatkowych kwalifikacji czy certyfikatów (np. ACCA, CIMA, lub CFA). Zdobycie tych uprawnień jest trudne (często wymaga zdania kilkunastu egzaminów) i kosztowne (od kilku do kilkunastu tysięcy złotych), ale ich uzyskanie znacznie ułatwia drogę do kariery, także międzynarodowej.
Wiodący pracodawcy:
_ Bank BPH-PBK
_ Bank Millennium
_ BNP Paribas Bank Polska S.A.
_ BRE Bank
_ CitiBank Handlowy w Warszawie
_ Deutsche Bank Polska
_ GE Capital Bank
_ Grupa ING
_ Narodowy Bank Polski

 

 


Centra usługowe

Księgowy pilnie poszukiwany
Polska stała się księgowym centrum Europy. Coraz więcej międzynarodowych firm przenosi swoje działy finansowe do naszego kraju. Offshoring (czyli zlecanie usług za granicę) jest coraz popularniejszy i związany jest z próbą obniżenia kosztów działalności dużych firm - przeniesienie obsługi np. finansowej, kadrowej czy też księgowej do kraju, w którym koszty pracy są niższe - daje olbrzymie oszczędności, a rozwój techniki i możliwość szybkiego przesyłu danych czynią całą sprawę bardzo prostą. Światowymi potentatami offshoringu są Indie, Chiny i Singapur, jednakże coraz więcej centrów usługowych powstaje w ostatnich latach w naszym kraju. Polska ma dogodne położenie geograficzne, jest członkiem Unii Europejskiej, ma odpowiednią infrastrukturę, a koszty pracy są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Naszym największym atutem jest jednak duża liczba osób z wyższym wykształceniem, znających języki obce i doskonale przygotowanych do pracy. Dodatkowo, centra ulokowane w specjalnych strefach ekonomicznych mogą liczyć na zwolnienia podatkowe, a także na refundację kosztów pracy zatrudnianych osób (firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników). Centra zajmują się np. obsługą księgową oddziałów firmy na całym świecie, albo świadczą usługi księgowe dla różnych firm z całego świata.
Rekrutacja
Rekrutacja do pracy w centrach usługowych trwa praktycznie cały czas. Kandydat do pracy musi bardzo dobrze znać język angielski, a także drugi język (np. niemiecki, francuski, czeski, szwedzki, niderlandzki, łotewski, węgierski). Kwalifikacje zawodowe kandydatów są oczywiście uzależnione od stanowiska, na jakie jest prowadzona rekrutacja, ale pracę znajdą tu nawet osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z księgowością lub są świeżo upieczonymi absolwentami. Minusem tego typu pracy jest praca na zmiany - centra obsługują firmy z różnych stref czasowych, w związku z czym pracują całą dobę. Ważne dla osób poszukujących pracy jest to, że centra lokowane są coraz częściej poza stolicą, przeważnie w ośrodkach akademickich, dzięki czemu mają łatwy dostęp do absolwentów różnych kierunków. Obecnie najwięcej tego typu firm jest w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Poznaniu, ale powstają też w mniejszych miastach takich jak: Częstochowa, Białystok czy Bielsko-Biała. Zarobki w centrach księgowo-finansowych zależą od zajmowanego stanowiska i kształtują się od ok. 2000 (młodszy księgowy) do ok. 12 000,00 zł brutto (kierownik procesu księgowego).
Wiodący pracodawcy:
IBM, Lufthansa, Shell, CapGemini Polska, Elektrolux, KPMG, Philip Morris, Avon, Accenture, Phillips, GE, KPIT Cummings, Volvo, Siemens, Hewlett-Packard, Ahold, Motorola, Calsberg, Fiat.
Inne możliwości
Absolwenci studiów ekonomicznych mają szereg różnych możliwości zatrudnienia. Mogą np. znaleźć pracę w funduszach inwestycyjnych, albo jako specjaliści do spraw pozyskiwania funduszy unijnych. Ciekawą rozwiązaniem może być praca w audycie - badanie sprawozdań finansowych dotyczy coraz większej ilości podmiotów. Warto pomyśleć o zdobyciu uprawnień biegłego rewidenta, co otwiera wiele możliwości zawodowych. Atrakcyjną pracę można znaleźć również w branży ubezpieczeniowej.
Z całą pewnością, przy utrzymującym się wzroście gospodarczym, a także zmianie stylu życia Polaków, którzy coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju produkty finansowe, miejsc pracy w branży finanse i bankowość będzie przybywać.


Ubezpieczenia
Sytuacja w branży
W Polsce działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać wyłącznie zakłady ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE).
Rynek ubezpieczeń w naszym kraju obejmuje: ubezpieczenia na życie (rentowe, kapitałowe, posagowe itp.) oraz pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (np. NNW, OC, casco, komunikacyjne, kredytu, ryzyk finansowych). Ubezpieczenia mogą być obowiązkowe (np. OC rolników, OC kierowców) lub dobrowolne (np. auto-casco, czy OC w życiu prywatnym).
Poprzedni rok był dla firm ubezpieczeniowych bardzo dobry i zgodnie z prognozami w 2006 roku notowany będzie dalszy wzrost. Polacy mają coraz większą „świadomość ubezpieczeniową", chcą lepiej zabezpieczyć swój majątek, a także swoją przyszłość. Nikt już nie ma złudzeń, że system ubezpieczeń społecznych zapewni mu godną emeryturę. Na rynku ubezpieczeń coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia oszczędnościowe (np. „posagowe"), które, obok zabezpieczenia przyszłości, pozwalają uniknąć płacenia podatku od oszczędności. Dużą popularnością cieszą się też ubezpieczenia kredytów, co wiąże się z coraz większą ich popularnością. Dynamicznie rozwija się rynek ubezpieczeń samochodowych, głównie za sprawą obowiązkowego OC.
Nowe szanse i możliwości daje sprzedaż ubezpieczeń przez Internet. Tę formę sprzedaży dla niektórych ubezpieczeń oferują już m.in. PZU, Cigna STU, Compensa, Ergo Hestia, Generali Życie, Warta. Trudno też nie wspomnieć
o Link4, które oferuje ubezpieczenia (głównie komunikacyjne) wyłącznie przez Internet
i telefon. Link4 prawdopodobnie już niedługo będzie miał konkurenta - do wejścia na polski rynek przymierza się francuska Axa. Rynek usług ubezpieczeniowych świadczonych za pośrednictwem Internetu i typu direct będzie ciągle się rozwijał. We Francji, Włoszech czy Hiszpanii obecnie w ten sposób sprzedawana jest około połowa ubezpieczeń.
Zatrudnienie
Towarzystwa ubezpieczeniowe zapowiadają tworzenie nowych miejsc pracy dla agentów ubezpieczeniowych, spodziewany jest też dalszy wzrost sprzedaży polis przez banki
i pośredników finansowych. W cenie też są niezależni pośrednicy (brokerzy), którzy oferują produkty różnych ubezpieczycieli, do których klienci mają większe zaufanie niż do agentów konkretnej firmy. Pracownicy są potrzebni zarówno w audycie czy kontrollingu, jak też do bezpośredniego kontaktu z klientem. Firmy ubezpieczeniowe organizują programy praktyk i staży (np. PZU, Warta), w ten sposób poszukując przyszłych pracowników i współpracowników. W tej branży możesz liczyć na profesjonalne szkolenia, wysokie wynagrodzenie (uzależnione od własnych efektów), a także na częsty kontakt z klientami.
Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?
Żeby zostać agentem, musisz prowadzić działalność gospodarczą, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i minimum średnie wykształcenie, nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa (m.in. przeciwko życiu i zdrowiu czy, obrotowi gospodarczemu). Kolejnym warunkiem jest odbycie szkolenia zorganizowanego przez zakład ubezpieczeń i zdanie egzaminu. Następny krok to podpisanie z zakładem ubezpieczeń umowy agencyjnej oraz wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Kandydat na agenta musi mieć zdolność szybkiego uczenia się, być odpornym na stres,
a także łatwo nawiązywać kontakty z innymi osobami.
Agent jest wynagradzany przez zakład ubezpieczeń zwykle w postaci prowizji od wpłaconej przez klienta składki ubezpieczeniowej.
Wiodące firmy:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA; Allianz Polska; Ergo Hestia; Grupa ING; AIG-PTE; Commercial Union.
 

Artykuł pochodzi z MAGAZYNU BRANżOWEGO KARIERA 2007. Na wiosnę szukaj darmowych egzemplarzy najnowszego wydania  na uczelniach, w Biurach Karier.

 

 

 Autor: Julia Bojanowska

Źródło: www.kariera.com.pl

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010, godz. 14:54 - Dorota Maj