1. Andrea Eckert, Dzieci potrzebują ciszy. Zabawy relaksacyjne na wiosnę, lato, jesień i zimę, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999 [Kinder brauchen Stille. Entspannungsspiele für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Don Bosco Verlag, München 1998].
2. Robert Ebner, Bogu mogę wszystko powiedzieć. Modlitwa z dziećmi, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. [Gott kann ich alles sagen. Beten mit Kindern, Don Bosco Verlag 1994].
3. Gisela Preuschoff, Rok z dziećmi i z przyrodą, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000. [Mit Kindern achtsam durch dasjahr. Lauschen, spülren, schauen, staunen, Herder Freiburg im Breisgau 1998].
4. Posłuchaj nie Boże. Modlitwy na chwile dobre i złe, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000 [Gebete für alle Tage, Pattloch Verlag, Augsburg; Weltbild Verlag GmbH 1998].
5. Ursula Joerges, Biblijne przedstawienia lalkowe, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000. [Man hórt viel von dir. Szenische Figurenspiele zum Neuen Testament , Lahn-Verlag, Limburg 1999]
6. Vera Schauber, Hans Michael Schindler, Ilustrowany leksykon świętych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 . [Bildlexikon der Heiligen Seligen und Namenspatrone, Pattloch Verlag GmbH & Co KG, München 1999].
7. Verena Kast, Kryzys jest szansą. Czyli jak wykorzystać trudności, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001 [Lebenskrisen werden Lebenschancen (Wendepunkte des Lebens aktiv gestalten), Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 2000].
8. Anzelm Grűn, Sercem i wszystkimi zmysłami. Refleksje na każdy dzień, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001. [Mit Herz und allen Sinnen.Jehreslesebuch. Ausgewahlt und herausgegeben von Ludger Hohn-Morisch, Verlag Herder Freiburg in Breisgau 1999].
9. Tak mi Ciebie brak [zbiór poezji], Kielce 2002. [ Du fehlst mir so, Pattloch Verlag GmbH & Co. KG, München 1998].
10. Myślę o Tobie [zbiór poezji], Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. [Ich denk an dich... Pattloch Yerlag GmbH & Co. KG, München 1999].
11. Więcej niż wyciszenie. Znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 [Mehr als zur Ruhe kommen Die Bedeutung von Phantasiereisen und ihre praktische Gestaltung, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2002].
12. A.Braun, Czy dzieci muszą mieć wszystko. Drogi wyjścia ze spirali konsumpcji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002 [Müssen Kinder wirklich alles haben? Wege aus der Konsumspirale, Kósel-Verlag GmbH & Co., München 2002]
13. SMS do Kleopatry. Nauczanie historii przez zabawy aktywizujące, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. [SMS für Kleopatra Spielaktionen zur Geschichte für Kinder Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 2002].
14. Britannica. Edycja polska t.27, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002 - tłumaczenie 17 haseł.
15. Britannica. Edycja polska t.28, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002 - tłumaczenie 15 haseł.
16. Britannica. Edycja polska t.29, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002 - tłumaczenie 12 haseł
17. Willi Hoffsümmer, 365 x schwycić wiatr w żagle. Rozważania na każdy dzień roku, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. : 365 x Rückenwind. Ermutingungen für jeden Tag, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2000].
18. Anselm Grűn, Maria-M. Robben, Znajdź własną drogę. Duchowe inspiracje do uzdrowienia zranień z przeszłości, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. [Finde deine Lebensspur. Die Wunden der Kindheit heilen-spirituelle Impulse, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2001].
19. Anselm Grün, Niebo zaczyna się w Tobie. Mądrość Ojców Pustyni na dzisiaj, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. [Der Himmel beginnt in dir. Das Wissen der Wüstenvater für heute,Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1999].
20. Anselm Grün, Pięćdziesięciu wspomożycieli. Święci dla twojego życia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. [ 50 Helfer in der Not. Die Heiligen fürs Leben entdecken.Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2002].
21. Dieter Haas, Gerard Victor, Pomysły zabaw biblijnych. Inspiracje i przykłady na zajęcia o Biblii, Kielce 2003. [Spielideen zur Bibel Anregungen und Beispiele für Schule und Gemeinde Verlag Ernst Kaufmann, Lahr, 1988].
22. Gertrud Ennulat, Gdy dzieci są inne. Jak niwelować obciążenia i sprostać obowiązkom, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. [Wenn Kinder anders sind Unterstützung für Mutter in Not, Kösel-Verlag GmbH & Co., München 2002].
23. Daniela Liebich, Sztuka rozmawiania z dziećmi. Jak opowiadać, wyjaśniać, upominać…?, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. Mit Kindem richtig reden Wirksam erzahlen, ermahnen, erklären, Veriag Herder Freiburg im Breisgau 1996].
24. Anselm Grün, Książka o sztuce życia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003 [ Buch der Lebenskunst, Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 2002].
25. Te chwile tworzą historię. Spotkania z Janem Pawłem II. Pod red. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004. [ Die Kraft des Augenblicks. Begegnungen mit Papst Johannes Paul II, Verlag Freiburg im Breisgau 2004].
26. Frieder Harz, Porozmawiajmy o Biblii. Jedenaście historii biblijnych w pięciu obrazach, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004. Biblische Erzahlwerkstatt Anregungen zum Erzählen und Gestalten von 11 biblischen Geschichten, Verlag Ernst Kaufmann, Lahr 2001].
27. Anselm Grün, Książka o tęsknocie, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003. [Buch der Sehnsucht, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
28. Kardynał Joseph Ratzinger, Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004. [Glaube - Wahrheit - Toleranz Das Christentum und die Weltreligionen Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
29. Kardynał Walter Kasper, Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005. [Sakrament der Einheit Eucharistie und Kirche, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004].
30. Udo Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005. [Konflikte im Arbeitsleben. Mit Mediation und Coaching zur Lösungsfindung, Kösel-Verlag GmbH & Co., München 2003]..,
31. Robert Nandkisore, Spotkania ze Zbawicielem, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005 [Dem Heiland begegnen Predigten und Fürbitten für die Advents- und Weihnachtszeit, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, Germany].
32. Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006 [ Krieg und Gewalt in den Weltreligionen Fakten und Hintergründe, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2003].
33.
Christine Kogel, Świadomość i opanowanie. Wzmacnianie osobowości dziecka, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007 [Selbstbewusst und rücksichtvoll. Wie Kinder starke und einfühlsame Persönloichkeiten werben, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004 ].
34.
Josef Griesbeck, Poznajmy się w zabawie [ Spiele zum Kennenlernen, Don Bosco Verlag, Műnchen 2002 ], Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.
35. Carlo Casini, Pięć dowodów na istnienie człowieka, [ Le cinque prove dell'esistenza dell'uomo, Edizioni San Paulo 2006],Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
36. Thomas J. Craughwell, Święci - nie święci. [Saints Bahaving Badly. The Cutthroats, Crooks, Trollops, Con Men and Devil - Worshipers Who Became Saints], Wydawnictwo Esprit, Kraków 2007.
37. Diana Gűnter, Błogosławieństwa przeżywane z dziećmi. Świętowanie dziecięcych uroczystości w przedszkolu i w parafii, [Segensfeiern mit Kindern. Vorschläge fűr Kindergarten und Gemeinde, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004], Wydawnictwo Jedność , Kielce 2007.
38. Cordula i Ottomar Leidner, Wzrastajmy razem. Wskazówki dla małżonków [Weil ich mit dir wachsen mőchte. Herausforderung Ehe, Echter Verlag GmbH], Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007.
39. Heiner Geissler, Wiara i sprawiedliwość, [Glaube und Gerechtigkeit, Echter Verlag GmbH], Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007.
40. Gereon Reimann, Dzieci potrzebują uznania. O tym jak właściwie chwalić i nagradzać. Poradnik dla rodziców, [ Kinder brauchen Anerkennung. Loben und belonen, Verlag Herder Freiburg im Breisgau 2004], Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.
41. Maria Adele Garavaglia, Czy silniejszy zawsze zwycięża?, [Un bullo da sballo, Edizioni San Paolo 2005], Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
42. Fulvia degl'Innocenti, Dlaczego tatuś krzyczy?[ Il omino nero, Edizioni San Paolo 2004 ] Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
43. Giovanna Ramera, Mamo, boję się szkoły[ Maldiscuola], Edizioni San Paolo 2004], Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2011, godz. 12:27 - Ireneusz Piekarski