S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
 
Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL,
z dniem 1 września 2020 roku
 
została powołana na stanowisko Prorektora ds. nauki i kadr KUL
na kadencję 2020 – 2024.
 
Serdecznie gratulujemy Siostrze Rektor!
 
Społeczność Akademicka
Wydziału Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020, godz. 09:22 - Maria Mazurek-Olszowa