Ze względu na ograniczoną ofertę praktyk SOWM, zachęcamy do samodzielnego poszukiwania przedsiębiorstwa na odbycie praktyki - w takim przypadku student ma możliwość znalezienia optymalnej dla siebie oferty.
W tym celu należy się najpierw skontaktować z SOWM i pobrać niezbędne dokumenty, w tym List intencyjny.doc, który musi podpisać instytucja przyjmująca oraz Erasmus placements info and Quality Commitment .doc, który wyjaśnia instytucji przyjmującej szczegóły praktyki

 

Oferty praktyk skierowane do studentów z krajów UE

 

Przydatne linki - poszukiwanie praktyk

 

Ankiety studentów KUL, którzy samodzielnie znaleźli miejsce praktyki

 

Ankiety studentów polskich którzy wyjechali na praktykę  w roku 2009-10