Bieżące

plakat

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza w dniach 16-17 października 2013 r. na IX Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne pod hasłem „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”.

Do 28 października 2013 r. trwa nabór na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz na wyjazdy pracowników (pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich) w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013-14. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie www.kul.pl/Erasmus.

Do 31 października 2013 r. trwa nabór na wyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013-14. Więcej informacji na stronie: www.kul.pl/Erasmus.

28.08.2013 - 06.11.2013

CREDO Bramą Wiary. Wystawa

Credo

W ramach trwającego Roku Wiary Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL zaprasza na wystawę pt. CREDO BRAMĄ WIARY w Galerii 1 im. B. Słomki, w Głównym Gmachu KUL.

 

Trwający Rok Wiary zachęca nas do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakimi słowami i za pomocą jakich formuł wyznajemy treść wiary chrześcijańskiej, a także jakimi wizerunkami opatrujemy nasze wyznania. Wyznanie wiary (Credo - Wierzę…) w historii Kościoła przybierało różne formuły, szczególne miejsce wśród nich zajmuje Symbol Apostolski.

06.02.2013 - 28.03.2014

Wygraj indeks na Administrację!

Wygraj indeks na AdministracjęInstytut Administracji KUL organizuje Konkurs na pracę pisemną pt. Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce oraz II-gi Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który zostanie przeprowadzony 28 marca 2014 r. Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.

Konferencja The Parisian School of Saint-Victor in the Middle AgesWydział Filozofii zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. The Parisian School of Saint-Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 28-30 września 2020 r. Szczegółowy program, listę zaproszonych gości oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie www.kul.pl/saint-victor.