Konferencja naukowa

 

Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji

 

In memoriam

dr Jacek Dziobek Romański

 

 

Instytut Administracji KUL – 12 maja 2014 r. (poniedziałek), CI-204

 

Rozpoczęcie: 10:00

 

Otwarcie konferencji – dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Wspomnienie dr Jacka Dziobka-Romańskiego – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prezentacja księgi pamiątkowej

Przerwa kawowa

Sesja naukowa

  1. dr Agata Barczewska-Dziobek – UR – Rady seniorów jako formy uspołecznienia samorządu terytorialnego
  2. dr Małgorzata Ganczar – Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 2014 r. – kolejny etap informatyzacji administracji publicznej
  3. dr Kazimierz Ostaszewski – Partycypacja społeczna w działaniu administracji publicznej
  4. dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. AON – Niekonstytucyjność przepisów ustawowych statuujących samorząd terytorialny jako podmiot bezpieczeństwa narodowego
  5. dr Anna Haładyj – Dostęp do informacji o środowisku w jednostkach samorządu terytorialnego – problemy praktyczne
  6. dr Piotr Zacharczuk - Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Autor: Wojciech Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, godz. 21:40 - Marta Ordon