Lublin - Drohobycz

17-20 listopada 2007 roku

  

SPOTKANIA POŚWIĘCONE BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI

  BRUNONA SCHULZA (1892-1942)

  

Projekt dotyczy cyklicznych międzynarodowych spotkań interdyscyplinarnych, których celem będzie wymiana doświadczeń naukowo-artystycznych związanych
z twórczością Brunona Schulza (1892-1942). Będą się one odbywać co dwa lata. Obejmą prezentację najnowszych stanowisk badawczych oraz najwybitniejszych przejawów inspiracji Schulzowskim dziełem. Charakter projektu nawiązuje do wcześniejszych inicjatyw schulzologicznych, realizowanych w Lublinie od wielu lat; składają się na nie naukowe badania nad twórczością pisarza, publikacje, konferencje (1992, 2002), działalność (współpraca ze stroną ukraińską) na rzecz utworzenia w Drohobyczu Muzeum Brunona Schulza oraz współorganizacja (ze stroną ukraińską) Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Tytuł spotkań nawiązuje do tytułów opowiadań Schulza (Druga jesień i Jesień) oraz do stałego terminu (pory roku i dnia), w którym projekt będzie realizowany - zawsze czas trwania będzie obejmował dzień 19 listopada, czyli dzień śmierci pisarza. Ośrodkiem naukowym wydarzeń będzie KUL, artystycznym - Centrum Kultury
w Lublinie. Tegoroczny program będzie realizowany w dniach 17-19 listopada.

  


18 listopada 2007 roku (niedziela)


godz. 10.30 - 13.30, 14.30-17.00 (KUL, Gmach Główny, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14)


Białe plamy w schulzologii - panel dyskusyjny


Spotkanie konferencyjno-panelowe obejmuje głównie nowe interpretacje dzieł Brunona Schulza, autorstwa m.in. młodych badaczy. Nie wahają się oni odważnie wkraczać na tereny, wydawałoby się, już spenetrowane, dzięki czemu odkrywają nowe sensy Schulzowskich utworów. Istotą spotkania jest również możliwość konfrontacji punktów widzenia i metod badawczych stosowanych przez uczonych
z różnych, w tym zagranicznych, środowisk naukowych. Dzięki obecności gości spoza Polski słuchacze dowiedzą się też, jak przebiega recepcja twórczości Schulza w  krajach ich zamieszkania.

  


•-          Ewa Kuryluk (Paryż), Bruno Schulz i „Sygnały" - relacja Karola Kuryluka

•-          Branislava Stojanović (Belgrad), Autentyczność Autentyku, czyli kto jest autorem Księgi? Czy Księga jest książką?

•-          Ariko Kato (Tokio), Księga, obraz, reprodukcja w twórczości Brunona Schulza: problem autentyzmu i reprodukcji

•-          Małgorzata Smorąg-Goldberg (Paryż), „Wichura": kilka hipotez interpretacyjnych

•-          Wiera Meniok (Drohobycz), „Przedwczesny sezon wiosenny" i „dalsze wypadki tej pamiętnej zimy". „Księga miasta" w „Komecie" Brunona Schulza

•-          Sławomir J. Żurek (Lublin), System czy jego dekonstrukcja?

•-          Jan Gondowicz (Warszawa), Moralność rozkoszy. Wenus - magiczna bogini ciała


Ponadto udział wezmą: Jerzy Jarzębski (Kraków), Małgorzata Kitowska-Łysiak (Lublin), Andrzej Osęka (Warszawa)


Wydarzenia towarzyszące:

  

17 listopada 2007 roku (sobota)

  

godz. 16.00 (KUL, Gmach Główny, II p., Galeria 1, Al. Racławickie 14)


•-          Mira Żelechower-Aleksiun (Wrocław), Światło midraszy - wernisaż 


godz. 18.00 (Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12)


•-          Bester Quartet (Kraków), Sanatorium pod Klepsydrą - koncert

  


18 listopada 2007 roku (niedziela)


godz. 18.00 (Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, I p., Galeria,
ul. Grodzka 5)


•-          Mira Żelechower-Aleksiun (Wrocław), Kalendarz pamięci (według Brunona Schulza) - wernisaż i spotkanie z autorką


godz. 19.30 (Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, Wieża Trynitarska, ul. Królewska 10)


•-          Mariusz Drzewiński (Lublin), Posadzki z Drohobycza. Figury alternatywne - wernisaż połączony z oglądaniem panoramy Lublina (współorganizator Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza)19 listopada 2007 roku (poniedziałek)

  

godz. 11.00


- spotkanie modlitewne w Drohobyczu, w miejscu śmierci Brunona Schulza


Spotkaniom towarzyszyć będą także wystawy fotograficzne Z podróży
do Drohobycza
:


•-          Leszka Mądzika (KUL, Gmach Główny, I p.)

•-          Małgorzaty Sady (Centrum Kultury, I p.)


Organizacja:

Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL

Centrum Kultury w Lublinie


Współorganizacja:

Kancelaria Prezydenta Miasta Lublina


Koordynacja:

Małgorzata Kitowska-Łysiak (Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL)

Barbara Luszawska (Centrum Kultury)

Małgorzata Sady (niezależna krytyczka, tłumaczka)


Aktualizacje progamu na www.kul.lublin.pl/sztuka, http://www.ck.lublin.pl/

oraz http://www.brunoschulz.prv/

Kontakt: histszt@kul.lublin.pl oraz impresariat@ck.lublin.pl 

 


 

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2009, godz. 15:40 - Marta Zbańska