Obrady Papieskiej Komisji Biblijnej

W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2019 roku obradowała Papieska Komisja Biblijna, której członkiem jest ks. prof. Henryk Witczyk. Komisja pracowała nad dokumentem o antropologii chrześcijańskiej, analizując temat zasugerowany przez papieża Franciszka.

Więcej na temat dokumentu oraz prac komisji na stronie Vatican News


Wykład prof. Rolanda Meynet’a SJ

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali 803 odbędzie się wykład prof. Rolanda Meynet’a SJ (światowej sławy emerytowanego profesora z Biblicum w Rzymie) pt. „La rhétorique biblique et sémitique : exposé et exercices”. Wykład będzie tłumaczony na język polski przez ks. Bernarda Witka SDS, rektora Salvatorian Institute of Philosophy & Theology w Morogoro, ucznia profesora Meynet’a.
Serdecznie zapraszamy!

Wykład dr Osnat Argaman

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani Prorektor dr Osnat Argaman z Gordon Academic College of Education w Haifie, w Izraelu. Tytuł wykładu brzmi: "The Importance of Hebrew Language for Biblical Studies". Wykład odbędzie się w środę, 3 kwietnia 2019 roku, o godz. 12.00 w sali C-803.

 


Wiosenne Sympozjum Biblijne o płciowości (galeria)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wiosennego Sympozjum Biblijnego.

Czytaj dalej...

Umowa z Orchard Lake

W ostatnim czasie gościł w Lublinie kanclerz Orchard Lake, ks. kan. Mirosław Król. Jest on odpowiedzialny za seminarium polonijne dla księży Orchard Lake, ufundowane przez księdza Józefa Dąbrowskiego, pochodzącego z Lubelszczyzny.

W trakcie tej wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy KUL a Orchard Lake, która będzie polegała na wymianie kadry dydaktycznej i szeroko rozumianej współpracy.

 

Krótki reportaż o tym wydarzeniu można zobaczyć tutaj


Wykłady ks. dr Marcinia Zielińskiego na Urbanianie

W dniach 7-20 października 2018 roku pracownik INB KUL, ks. dr Marcin Zieliński gościł na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie w charakterze visiting professor. Wykłady przeprowadzane są od 3 lat, w ramach umowy o współpracy KUL z tą papieską uczelnią. Ks. dr Zieliński przeprowadził wykład pt. „Joy and Sorrow in the Book of Wisdom”, analizując temat biblijnej radości i smutku w kontekście filozofii hellenistycznej.

 

 

On October 2018, the employee of IBS CUL, Fr. Dr Marcin Zieliński spent 2 weeks at the Pontifical University of Urbaniana in Rome as a visiting professor. Lectures have been conducted for 3 years, as a part of the CUL’s agreement with this papal university. Fr. Dr. Zieliński conducted a lecture titled "Joy and Sorrow in the Book of Wisdom", analyzing the biblical theme of joy and sadness in the context of Hellenistic philosophy.

 

 

Czytaj dalej...

XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne (23-24.10.2018) - GALERIA

"Rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych" (Iz 26:19). Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego.

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie (CTW 114). Tematem sympozjum będzie zmartwychwstanie w Biblii oraz tradycjach pozabiblijnych. Obszar kultury śródziemnomorskiej, w której badać będziemy fenomen i ideę zmartwychwstania, obejmuje starożytny Egipt, Mezopotamię, Izrael, Grecję oraz Rzym. Interesują nas aspekty historyczne, antropologiczno-kulturowe, teologiczne jak również analiza konkretnych tekstów mówiących o zmartwychwstaniu. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o kształt i charakter idei zmartwychwstania w tekstach i tradycjach pozabiblijnych, genezę i formę idei zmartwychwstania w starożytnym Izraelu, historyczność, szczególny charakter i status zmartwychwstania Chrystusa oraz jego wpływ na kształtowanie się teologii, moralności, eschatologii oraz eklezjologii chrześcijańskiej.

 

 

Zaproszeni goście:

Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka Brytania)
Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael)
Danuta Shanzer (Universität Wien, Wiedeń, Austria)
Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania)

 

Więcej informacji pod linkiem

http://ocs.academicon.pl/index.php/test/Resurrection2018

 

Plakat pdf  Plakat

Czytaj dalej...

Wykłady ks. prof. Francesco Bianchiniego z Urbaniany

W dniach 8-19 października 2018 r. w ramach umowy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Papieskim Uniwersytetem Urbaniana w Rzymie na Instytucie Nauk Biblijnych gości ks. prof. Francesco Bianchini. Dla doktorantów INB oraz dla wszystkich zainteresowanych studentów prowadzi on wykład w języku angielskim pt. „Egzegeza i teologia listu do Galatów” w wymiarze 30 godzin. Ks. Profesor jest autorem wielu cennych komentarzy i publikacji naukowych na temat pism św. Pawła. Jego wykład obejmuje historyczne, literackie i teologiczne ujęcie listu św. Pawła do Galatów przy zastosowaniu metody retorycznej.

 

In the days 8-19 October 2018 on the basis of agreement between John Paul II Catholic University in Lublin and Pontifical Urban University in Rome we host in Biblical Institute prof. Francesco Bianchini. He has 30 hours lecture in English „Exegesis and Theology of the letter to Galatians” for doctoral students and all students who have interest of this subject. Prof. Bianchini is the author of many precious commentaries, books and articles to the letters of St. Paul. His lecture contains historical, literary and theological analysis of the letter to Galatians using literary-rhetorical approach.