Sekcja Praw Antycznych przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL 

Sekcja Praw Antycznych przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL powstała w roku akademickim 2007/2008. Jej kuratorem jest dr Maciej Jońca. Celem działalności sekcji jest popularyzacja wiedzy o nieznanych z zajęć aspektach prawa rzymskiego, innych starożytnych porządkach prawnych a także szeroko rozumianej kulturze antycznej.

 

Obecną koordynatorką sekcji jest Pani Izabela Precz.

Kontakt: yessa@interia.pl

 

Strona internetowa KNSP>>>

 

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2012, godz. 10:08 - Marta Ordon