Instytut Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak

- sekretarz ds. procesu naukowego

dla dyscypliny nauki o sztuce i dla dyscypliny sztuki muzyczne

 

Collegium Norwidianum, pokój CN-114, tel. 81 445 39 81

 

Kontakt drogą elektroniczną

 

Informacje o trybie pracy sekretariatów ds. procesu naukowego WNH

 

Informacje o trybie pracy całego sekretariatu WNH

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2021, godz. 09:43 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak