Sekretariat Prorektora ds. misji i administracji

Prorektor ds. misji i administracji

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

 

Do kompetencji Prorektora ds. misji i administracji należy w szczególności:


1) nadzór nad realizacją misji KUL;
2) koordynowanie przedsięwzięć związanych ze studiowaniem osób z niepełnosprawnością;
3) współpraca z Duszpasterstwem Akademickim;
4) wypracowanie i realizacja kierunków polityki kadrowej;
5) nadzór nad polityką personalną w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi, a w szczególności: zatrudnianie, awansowanie, zmiana warunków pracy lub płacy,
premiowanie;
6) nadzór nad działalnością całości administracji uczelnianej;
7) współpraca ze związkami zawodowymi;
8) nadzór nad polityką wydawniczą Uniwersytetu;
9) nadzór nad funkcjonowaniem Filii KUL w Stalowej Woli;
10) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Rektora wszystkich przedsięwzięć, z
wyłączeniem wydarzeń o charakterze naukowym;
11) inne zadania zlecone przez Rektora.

 

---

 

Prorektor przyjmuje interesantów
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)

 

w piątki w godz. 9.00-11.00

 

 

---

 

Sekretariat Prorektora ds. misji i administracji

Gmach Główny, I piętro, p. 117

 

mgr Anna Mitrut

tel. 81 445 41 17

e-mail: prorektor.misja [at] kul.pl


czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona