Sekretariat Prorektora ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

 

Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju:

 

1) dbałość o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego
systemu wartości;
2) nadzór nad przygotowaniem, modyfikacją i wykonaniem regulaminu studiów;
3) nadzór nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów oraz
funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich;
4) nadzór nad działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;
5) koordynowanie procesu wymiany międzynarodowej i krajowej studentów, doktorantów i
pracowników;
6) koordynowanie przedsięwzięć związanych ze studiowaniem osób z niepełnosprawnością;
7) nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu;
8) nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej, dbałość o sprawy socjalno-bytowe
studentów i doktorantów, w tym nadzór nad procesem przyznawania stypendiów oraz nad
domami akademickimi;
9) nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces obsługi administracyjnej studentów i
jednostkami podległymi;
10) nadzór oraz udział w przygotowaniu, wdrażaniu i modyfikacji strategii rozwoju KUL;
11) współpraca ze środowiskiem biznesu na rzecz rozwoju Uniwersytetu;
12) inne zadania zlecone przez Rektora

 

 

Prorektor przyjmuje interesantów:

 

w poniedziałki w godz. 10.00-12.00

 

(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie).

 

 

Sekretariat Prorektora ds. studentów, doktorantów i rozwoju

Gmach Główny, I piętro, p. 135

 

mgr Ewa Zdanikowska

 

tel. 81/ 445 41 35

e-mail: prorektor.studenci [at] kul.pl

 

czynny w godzinach 9.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona