Prorektor ds. studentów i doktorantów

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

Prorektor ds. studentów i doktorantów:

 

1) dba o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;

2)odpowiada za kontakty międzynarodowe Uniwersytetu oraz koordynuje współpracę Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

3) koordynuje  i nadzoruje proces wymiany międzynarodowej i krajowej studentów i doktorantów;

4) odpowiada za przygotowanie, modyfikacje i wykonanie regulaminów studiów;

5) odpowiada za współpracę z Duszpasterstwem Akademickim;

6) sprawuje nadzór nad organizacją praktyk studenckich oraz nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów, oraz funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich, w tym studenckim ruchem naukowym w Uniwersytecie, jak również działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;

7) dba o sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów, sprawuje nadzór nad procesem przyznawania stypendiów oraz sprawuje nadzór nad domami akademickimi;

8) sprawuje nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej;

9) sprawuje nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu, w szczególności działalnością teatrów i Chóru Akademickiego;

10) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Praktycznej Nauki języków Obcych;

11) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów zewnętrznych w przestrzeni Uniwersytetu.

 

 

 

Prorektor przyjmuje interesantów:

 

w poniedziałki w godz. 10.00-12.00

 

(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie).

 

 

Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Doktorantów

Gmach Główny, I piętro, p. 135

 

mgr Ewa Zdanikowska

 

tel. 81/ 445 41 35

fax 81/ 445 41 93

e-mail: prorektor.studenci [at] kul.pl

 

czynny w godzinach 9.00 - 14.00

 

 

Uprzejmie informuję, że Sekretariat Prorektora

w terminie 23-27 listopada br. będzie czynny we wtorek oraz czwartek.

W pozostałe dni dostępny jest pod adresem e-mailowym:

prorektor.studenci@kul.pl oraz numerem telefonu 81 445 41 35.

Dokumenty w te dni można przekazać przez Kancelarię Ogólną (GG 104).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zdanikowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2020, godz. 13:40 - Ewa Zdanikowska