Zgodnie z Zarządzeniem nr ROP-0101-316/2020 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnej organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Sekretariat Wydziału pracuje w  trybie zdalnym.

 

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Sekretariacie do sytuacji absolutnie koniecznych i kontaktowanie się pocztą elektroniczną na kontakty podane poniżej:

 

  • DYŻURY W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU
    w godz. 7:30-14:00

  • KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sekretarz Wydziału

dr Małgorzata Kobiałka-Szkutnik
e-mail: wt [at] kul.pl; malgorzata.kobialka-szkutnik [at] kul.pl

Sprawy do Ks. Dziekana prosimy przesyłać na adres dziekanwt [at] kul.pl


Sekretarze ds. procesu naukowego

mgr Hanna Wasilewska
e-mail: hanna.wasilewska [at] kul.pl

mgr Ewa Zięba
e-mail: ewa.zieba [at] kul.pl


Sekretarze ds. procesu kształcenia 

mgr Katarzyna Kucewicz
e-mail: katarzyna.kucewicz [at] kul.pl


Sekretarze ds. obsługi studenta

mgr Kamila Swatek
e-mail: kamila.swatek [at] kul.pl 

inż. Teresa Śliwińska
e-mail: teresa.sliwinska1 [at] kul.pl

mgr Renata Tkaczyk
e-mail: renata.tkaczyk [at] kul.pl

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020, godz. 20:08 - Ewa Zięba