Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
 
tel. 81/ 445 45 52, 445 45 24, 445 45 50; fax 445 45 51

Adres:
ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
 
 
Pracownicy:
 

mgr Ewa Pajdowska

sekretarz Wydziału

tel. (081) 445 45 50

pok. 313

 

mgr Anita Krasowska

sekretarz ds. procesu kształcenia

kierunek matematyka

sekretarz ds. obsługi studentów

sprawy studenckie kierunków:

matematyka

matematyka - gr. w jęz. angielskim

informatyka (II stopnia)

informatyka - gr. w jęz. angielskim

tel. (081) 445 45 24

pok. 314

 

mgr Iwona Matuszkiewicz

sekretarz ds. procesu kształcenia

kierunek informatyka

sekretarz ds. obsługi studentów

sprawy studenckie kierunku informatyka (I stopnia - II-III r.),

tel. (081) 445 45 52

pok. 314

 

mgr Anna Położyńska

sekretarz ds. procesu kształcenia

kierunki: architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna

sekretarz ds. obsługi studentów 

sprawy studenckie kierunków:

architektura krajobrazu

gospodarka przestrzenna

informatyka (I stopnia - I r.)

tel. (081) 445 45 52

pok. 314

 

mgr Izabela Solska

sekretarz ds. procesu naukowego

godziny przyjęć: 9.30-13.00

tel. (081) 445 46 90

pok. 315

 

 
 
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019, godz. 13:44 - Leszek Wojtowicz