Od 3.11.2020r Sekretariat WNIT pracuje w trybie dyżurów w godz. 10:00 - 13:00

Kontakt telefoniczny z pracownikami Sekretariatu jest możliwy w godzinach: 7:30 - 15:30

 


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 25.09.2020r.:
Przyjęcia interesantów są ograniczone do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu,
po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określoną godzinę.

Rekomenduje się bezkontaktowe przekazywanie i odbiór dokumentacji od pracowników
i studentów
(skrzynka podawcza -dostępna przy wejściu głównym)Adres:
ul. Kwiatkowskiego 3a; 37-450 Stalowa Wola 
 
 
sekretarz Wydziału

mgr Małgorzata Wolak  

tel. 81/ 45 45 500

pokój nr 003, parter 

 

sekretarz ds. procesu naukowego

mgr Katarzyna Olko 

tel. 81/ 45 45 501

pokój nr 002, parter

 

sekretarz ds. procesu kształcenia

mgr Anna Banach 

tel. 81/ 45 45 502

pokój nr 002, parter 

 

sekretarz ds. studentów

mgr Marzena Wilkosz 

tel. 81/ 45 45 517

pokój nr 002, parter

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 11:46 - Adam Garbacz