Czy istnieją wartości europejskie?

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej zaprasza na

III Seminarium Naukowe z cyklu Człowiek - Społeczeństwo - Państwo

pt. Czy istnieją wartości europejskie?

 

organizowane przez Instytut Politologii KUL, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut Sądecko - Lubelski

 

 

Termin: 17 listopada 2011 r. o godz. 10.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, s. CI-102, ul. Spokojna 1

Udział wezmą:
Dr Agata Ziętek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Dr Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prowadzenie:
Dr Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Plakat (pdf)

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 13:34 - Marta Ordon