,,Dialogi artystyczne: między obrazami, obrazowaniem a słowem”

pod kierunkiem

dr hab. Doroty Kudelskiej, prof. KUL

zaprasza na:
OTWARTE SEMINARIA DOKTORANCKIE
w Instytucie Historii Sztuki KUL

 

 

Otwarte Seminaria Doktoranckie to cykl trzech spotkań, na które zapraszamy uczestników studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki XIX – XX – XXI wieku. Naszym celem jest prezentacja naukowych zainteresowań uczestników, ale i stworzenie przestrzeni, w której możliwa będzie prawdziwie żywa wymiana myśli i poglądów. Wspólna refleksja nad przedstawionymi tematami sprzyja powstaniu prac naukowych. W dobie konferencji służących często głównie ,,punktozie” chcemy, by nasze wysiłki miały nie tylko ten liczbowy, ważny stypendialnie wymiar, ale przede wszystkim żeby dawały satysfakcję naukową i intelektualną, by przedstawiane na Otwartych Seminariach zagadnienia były realną częścią przyszłych prac doktorskich.

 

Proponujemy trzy bloki tematyczne:

 

  1. 28 listopada 2015 (zgłoszenia do 3. listopada)

ASPEKTY PRZESTRZENI

Architektura, urbanistyka, ogrody, malarstwo, rzeźba ich teorie. Człowiek/artysta wobec przestrzeni; podróż: spotkanie, egzotyka; formy pamięci.

 

  1. 6 lutego 2016 (zgłoszenia do 15. grudnia 2015)

(NIE)OBECNOŚĆ: WYBRANA – WYMUSZONA – PRZYPADKOWA

Niebyt i formy trwania w kanonach historii sztuki, (nie)obecność kulturowa, etniczna; artyści osobni; siła i słabości tradycji (teoria i praktyka).

 

  1. 21 maja 2016 ( zgłoszenia do 31. marca 2016)

WARSZTAT: PRAKTYKA – MYŚL – TEORIA

Technika, technologia, kompozycja i stan dzieła jako skutek praktyki/wiedzy artysty, teorii, konserwacji; znaczenie intelektualnego zaplecza twórcy i odbiorcy; artyści wobec teorii i krytyki, teoretycy i krytycy wobec sztuki.

 

 

Przedstawione propozycje można swobodnie interpretować i rozwijać, interesują nas zarówno prezentacje i interpretacje konkretnych dzieł, jak i refleksje teoretyczne nad wybranymi zagadnieniami.

 

Proponujemy trzy formy uczestnictwa:

 

  1. referat – powinien być związany z powstającą rozprawą doktorską (przewidziany czas wypowiedzi – 20 min.);

 

  1. głosy w dyskusji – będą nagrywane w celu opublikowania ich (po autoryzacji) w planowanej pracy zbiorowej; do czynnego udziału w dyskusjach seminaryjnych zapraszamy studentów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką;

 

  1. uczestnictwo bierne – słuchacz.

 

Planujemy pięć wystąpień w czasie jednego seminarium; bardzo prosimy o przestrzeganie podanych terminów zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają stosowne zaświadczenia (zgodne z ministerialnym regulaminem – ad. w/w p. 1, 2, 3), pomocne w ubieganiu się o stypendia.

Mamy nadzieję, że nasz cykl Otwartych Seminariów Doktoranckich zwieńczy publikacja referatów i nagranej dyskusji w recenzowanej pracy zbiorowej

Doktoranci, którzy chcą wziąć udział w Otwartych Seminariach jako referenci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres: dialogiartystyczne.kul@gmail.com z zachowaniem odpowiednich terminarzy. Zgłoszenie powinno obejmować:

– afiliację referenta (tu: wskazanie seminarium, opiekuna naukowego i tytuł doktoratu);

abstrakt tekstu (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami).

 

Organizatorki zastrzegają sobie wybór tekstów do prezentacji.

Chętnych do udziału bez wystąpień także prosimy o informację o przyjeździe – ułatwi nam to organizację. Po wyborze referatów prześlemy programy kolejnych spotkań. Udział w Otwartych Seminariach Doktoranckich jest bezpłatny, uczestnicy sami ponoszą koszty ewentualnego noclegu i posiłków. Wszystkim gościom spoza Lublina oferujemy pomoc w znalezieniu niedrogich miejsc noclegowych i w miarę możliwości koordynację godzin spotkań z dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi. Każde z seminariów chcemy zakończyć wspólnym posiłkiem i spotkaniem w atrakcyjnym cenowo i kulinarnie miejscu.

Mamy nadzieję, że Otwarte Seminaria Doktoranckie będą sprzyjać nawiązywaniu trwałych znajomości i przyszłej naukowej współpracy.

 

 

Zespół Organizacyjny Otwartych Seminariów Doktoranckich

dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL i mgr Ewelina Kuryłek

 

 

/Seminarium Otwarte IHS KUL pdf/

/semiarium otwarte PDF/

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016, godz. 15:14 - Ireneusz Marciszuk