Seminarium doktorskie w roku akademickim 2019/2020 będzie się odbywać w następującym porządku:

18 X
22 XI
6 XII
24 I
21 II
20 III
24 IV
22 V
5 VI
 

Od godz. 17.00 w sali C-707. 

 

 

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2019, godz. 11:49 - Izabela Leraczyk