Seminarium prowadzi dr hab. Tomasz Nowicki. Aktualnie uczestnikami seminarium jest 5 doktorantów. Obecna tematyka prac doktorskich dotyczy środowiska organistów diecezji lubelskiej w l. 1919-1992 (mgr Grzegorz Misiura), ośrodka kultu maryjnego w Lewiczynie, zwłaszcza typologii cudów (mgr Krzysztof Perzyna), dziejów służebniczek starowiejskich w diecezji tarnowskiej (mgr Damian Sudoł), charakterystyki zbiorowej uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (mgr Katarzyna Woch) oraz przestępczości w Lublinie w latach 1815 – 1867 (mgr Mateusz Wójtowicz). Dwukrotnie na seminarium stan swoich badań przedstawiał gościnnie Pan mgr Dawid Nowak, absolwent prawa, który zajmuje się Dominium żmigrodzkim w świetle pierwszego katastru gruntowego Galicji tzw. Metryki Józefińskiej z 2 poł. XVIII wieku.

 

  Doktoranci mgr Grzegorz Misiura i mgr Krzysztof Perzyna pod kierunkiem dra hab. T. Nowickiego porządkują spuściznę archiwalną po Ks. Prof. Tadeuszu Styczniu, która przechowywana jest obecnie w Instytucie Jana Pawła II. W pracach tych angażowani są również w ramach archiwalnych praktyk zawodowych studenci specjalizacji archiwalnej 1 i 2 stopnia.

 

  Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, także w nowym roku akademickim.

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017, godz. 22:18 - Tomasz Nowicki