29 stycznia br. w ramach Seminarium z cyklu Kognitywistyka i Antropologia porównawcza dr Jacek Lejman (Zakład Etyki Wydziału Filozofii i Socjobiologii UMCS) wygłosi wykład pt. Człowiek zwany zwierzęciem. Od socjobiologii zwierząt do socjobiologii człowieka - Gmach Główny KUL, s.224, godz. 16:00

 

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdf

Człowiek zwany zwierzęciem
Od socjobiologii zwierząt do socjobiologii człowieka

(abstrakt)

 

Współczesna biologia, szczególnie zaś socjobiologia dążą do ujęcia człowieka jako jednego ze zwierzęcych gatunków społecznych. Czy taka redukcja jest uprawniona? Sadzę, że rzecz dotyczy tu dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, czy można przenieść aparaturę metodologiczną etologii i socjobiologii zwierząt wprost na człowieka? Po drugie zaś, czy wnioski tą drogą wyprowadzone obejmują pełne spectrum ludzkich zachowań? Odnośnie pierwszej kwestii wydaje się, że zastosowanie metod etologicznych do analiz ludzkiego zachowania może prowadzić do zakłamania jego obrazu poprzez wprowadzenie zbyt prostych ludzko-zwierzęcych analogii. Odnośnie kwestii drugiej opis natury ludzkiej w kategoriach li tylko biologicznych wiedzie do stworzenia zoo-antropologii, która w ujęciu jej krytyków jest raczej karykaturą człowieka pozbawionego wolnej woli i zredukowanego do poziomu bio-automatu. W dalszej zaś kolejności jest ona apoteozą pewnego systemu światopoglądowego, który neguje ludzką indywidualność i kreatywność. Wydaje się jednak, że mimo wskazanych zastrzeżeń jest zdolna socjobiologia człowieka do tworzenia pewnych uogólnień dotyczących zwierzęcych korzeni naszego gatunku.

 

Jacek Lejman - doktor, filozof. Urodzony w 1965 r. w Lublinie. Studia z zakresu filozofii na UMCS w Lublinie. W latach 1988-2008 pracownik Zakładu Filozofii Kultury, a od 2008 Zakładu Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Doktorat: Antropogeneza i kulturogeneza według Desmonda Morrisa (1998). Główne obszary badań: etyka środowiskowa, etologia i socjobiologia człowieka, filozofia kultury. Publikacje książkowe: Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczesna (1999), Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę (2008).

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2014, godz. 22:25 - Andrzej Zykubek