SEMINARIUM MAGISTERSKIE Z PRAWA HANDLOWEGO - V ROK PRAWA (STUDIA STACJONARNE)

PROWADZĄCY: DR HAB. ANDRZEJ HERBET, PROF. KUL

 

 

Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Aktywna obecność na zajęciach (max. 2 nieobesności w semestrze).
  2. Złożenie konspektu, wykazu literatury i pierwszego rozdziału pracy magisterskiej - do 3 grudnia 2012 r. 
  3. Złożenie pierwszej wersji całej pracy magisterskiej - do 18 lutego 2013 r.

 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2012, godz. 13:21 - Andrzej Herbet